„София Тех Парк“ АД отправя покана за участие в процедура за избор на застраховател

10 юни 2019

СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ ЗА предоставяне на „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД НА застрахователни услуги по ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

„София Тех Парк“ АД, с гр. София, п. к. 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, кани за участие в процедура за избор на застраховател за предоставяне на „София Тех Парк“ АД на застрахователни услуги по четири обособени позиции, публикувана на официалната интернет страницата на дружество: www.sofiatech.bg.

Данни за контакт: тел.: 0889 900603; е-mail: office@sofiatech.bg.

Настоящата процедура се провежда на основание т. 8 „Правила за реда и условията за приемане, разглеждане, обсъждане, оценка и класиране на оферти и за представяне на услуги на „София Тех Парк“ АД“, от Вътрешните правила и процедури на „София Тех Парк“ АД.

Предметът на поканата е предоставяне на застрахователни услуги по следните обособени позиции:

  • Обособена позиция № 1 „Трудова злополука на служители“;
  • Обособена позиция № 2 „Автокаско“ и „Гражданска отговорност“ за 2 /два/ броя автомобили;
  • Обособена позиция № 3 „Имуществена застраховка на сгради, покрити рискове: „Индустриален пожар“ основно покритие и допълнително покритие, включително рисковете „Природни бедствия“ , „Земетресение“ и „Кражба“;
  • За обособена позиция № 4 „Обща гражданска отговорност към трети лица“.

Крайният срок за подаване на оферти за участие в процедурата е до 17:30 часа на 20.06.2019 г.

Пълна документация по процедурата:

Покана и образци

Образци-застраховки -2019

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни