„София Тех Парк“ АД ще представи изпълнението на дейностите по проект „Научно-технологичен парк – Фаза 2“

12 декември 2019

“София Тех Парк“ АД ще представи изпълнението на заложените дейности по проект „Научно-технологичен парк – Фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Главната цел на проекта е да привлече и насърчи иновативни идеи и проекти за продукти и услуги, като така да способства за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика и за разкриване на нови работни места. Крайният срок за изпълнение на проекта е 31 декември 2019 г. Общата стойност на финансирането е в размер на 12317649.61 лева.

Пресконференцията ще се проведе на 17 декември 2019 г., /вторник/, от 11.00 часа, в София Тех Парк (бул. „Цариградско шосе“ № 111, гр. София) в сграда Лаборатории, зала 125 (партер).

По време на публичното събитие ще бъде запозната широката общественост, както и представителите на предприемаческите среди, научната и образователната общност, медиите с постигнатото по изпълнение на Фаза 2 на проекта. На пресконференцията ще бъдат представени възможностите, които предоставят отделните звена в Лабораториите на парка и закупеното по проекта ново високотехнологично и съвременно научно оборудване, което ще доведе до повишаване на обхвата на дейност на научните звена, както и за увеличаване на потенциала и капацитета за научна и развойна дейност в тях.

Екипът на „София Тех Парк“ АД ще представи и концепция за развитието на проекта за научно-технологичен парк в неговата Фаза 3 и резултатите от проведените обществени обсъждания на заложените в нея дейности с представители на иновативната екосистема в България.

Участие в пресконференцията ще вземат членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на „София Тех Парк“ АД и на ръководството на Сдружението за научно-изследователска и развойна дейност.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни