София Тех Парк беше одобрен за доставчик на услуги по Проект х2.0

Сдружение за научноизследователска и развойна дейност (СНИРД) към София Тех Парк беше одобрено за доставчик на услуги (Impact Builder) по проект X2.0, който се финансира от Европейската комисия. Целта на проекта е да увеличи броя стартиращи високотехнологични компании в Европейския съюз чрез предоставяне на индивидуализирани, ориентирани към индустрията 6-месечни програми за растеж, които да действат като катализатор за разработването на готови за пазара приложения и технологични решения в 5 ключови области на въздействие: производство и кръгова икономика, агротехнологии, технологии за здравето, биотехнологии, умни градове и устойчивост, големи данни и изкуствен интелект.

Мерките ще бъдат адаптирани към нуждите на всяка стартираща компания като целта е да бъде постигнат устойчив растеж, стратегическо въздействие и трансгранични партньорски мрежи. Избраните стартъпи ще бъдат анализирани от експерти по рисков капитал и иновации, за да може всяка компания да получи възможно най-прецизна и адекватна експертиза.

В рамките на проекта лабораториите на София Тех Парк ще предоставят високотехнологични услуги и достъп до специализирано оборудване на стартъпите. Целта е споделените знания и опит да допринесат за развитието на пазарния потенциал на всяка компания и разработването на механизъм за координационни действия от следващо поколение.

Повече информация за проекта:  https://x2-0.eu/