София Тех Парк беше съорганизатор на Scale UP 2022: Opportunities for SMEs

15 юни 2022

София Тех Парк беше съорганизатор на събитието Scale UP 2022: Opportunities for SMEs, което обедини компании, доставчици и производители на технологии, организации за подкрепа на бизнеса, управляващи финансирането за иновации от голям брой европейски страни. Събитието предложи на българските малки и средни предприятия подходящия инструмент за разработване на иновативни продукти и услуги, излизане на външни пазари и устойчив растеж.

В рамките на събитието бяха проведени 71 двустранни бизнес срещи между участници от 17 европейски държави. Участниците посетиха Лабораторния комплекс на София Тех Парк и се запознаха с възможностите, които 11-те научни звена предлагат на бизнеса като услуги. Дискусията за цифровата трансформация и възможностите за финансиране на иновативни проекти беше открита от председателя на Надзорния съвет на София Тех Парк и председател на Управителния съвет на ИКТ Клъстер Петър Статев.

Михаил Илиев, директор на дирекция “Иновационни проекти” в София Тех Парк, представи дейностите и предимствата на научно-технологичния парк като организация, подкрепяща иновативния бизнес в България, включително в рамките на участието на технологичния парк в мрежата Enterprise Europe Network (EEN). От началото на 2022 година, София Тех Парк е част от европейската мрежа EEN и една от организациите, които предоставят услуги на бизнеса в региона. Enterprise Europe Network, най-голямата в Европа мрежа за подкрепа на малки и средни предприятия, подкрепя и помага на бизнеса да се развива в международен мащаб като обединява експерти от организациите-членки.

Digital transformation for manufacturing, I4MS Cascade funding opportunities, Cluster Networks in favor of SMEs и още много бяха темите, обсъждани на събитието, което се проведе на 7 и 8 юни в София.

Организатори на Scale UP 2022 са ICT Cluster Bulgaria, Cluster for Digital Transformation and Innovation, DigiTech 4.0 и I4MS. Събитието е осъществено с подкрепата на Европейската комисия в рамките на проектите: DIH-World, C2Future, Bridge и EXCITE.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни