София Тех Парк е част от Enterprise Europe Network

20 юли 2022

София Тех Парк е част от Enterprise Europe Network (ЕЕN), най-голямата информационно-консултантска мрежа в Европа за подпомагане на малките и средните предприятия в развитието на техния иновационен и технологичен потенциал.

Мисията на ЕЕN https://enterprise-europe-network.bg e да подпомага и съдейства на малки и средни предприятия, които да се възползват максимално от възможностите за бизнес и иновативно развитие на единния пазар на Европейския съюз и извън него, чрез предоставянето на интегрирани услуги за бизнес, коопериране и иновации и улесняване на достъпа до европейски и световни пазари.

Като основна част от своята дейност мрежата подпомага търсенето и намирането на международни бизнес и проекти партньори в над 60 държави и помага на предприемачи да станат част от световните пазари чрез организиране на събития и бизнес форуми.

Enterprise Europe Network търси възможности за европейско финансиране на научни, изследователски и предприемачески проекти, оказва експертна помощ на бизнеса, изследователските и браншовите организации при кандидатстване по програма „Хоризонт Европа“, както и насърчава пазарната реализация на иновациите.

Като част от мрежата, София Тех Парк предоставя следните консултантски услуги в подкрепа на българския бизнес:

  • Установяване на международни партньорства;
  • Организиране на двустранни бизнес срещи (т.нар. брокерски дни);
  • Достъп до платформата на EEN мрежата за обяви за предлагане или търсене на сътрудничества, продукти, услуги и иновации от бизнеса;
  • Подпомагане на директни контакти с други организации от ЕЕН мрежата в чужбина (ЕС и трети страни);
  • Съдействие за сформиране на международни консорциуми и изготвяне на съвместни проекти за кандидатстване по Рамковите програми на ЕК, вкл. Европейският съвет за иновации (European Innovation Council);
  • Организиране и провеждане на семинари и обучения за изграждане на капацитет за представяне пред инвеститори (pitching to investors);

София Тех Парк е партньор по проект: “Innovate Forward to Business Sustainability and Resiliencе” (InnoForward), част от програма Single Market Programme (SMP) на Европейската комисия.

В България мрежата обединява 12 организации от Бургас, Варна, Габрово, Пловдив, Русе, София и Стара Загора (https://enterprise-europe-network.bg/za-een-bulgaria/), като останалите партньори са: „АРК Консултинг“, Българска стопанска камара, Единен център за иновации, Клъстер възобновяеми енергийни източници, Бизнес център за подпомагане на МСП – Русе, Югоизточен дигитален иновационен хъб, Морски клъстър България, Търговско-промишлена палата – Стара Загора, Търговско-промишлена камара – Пловдив, Клъстер мехатроника и автоматизация и Регионален иновационен център „Амбициозно Габрово”.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни