София Тех Парк е партньор в проект DIH2 за общоевропейска мрежа за изграждане на гъвкаво производство и роботика

15 февруари 2019

София Тех Парк е партньор в проект DIH2 за общоевропейска мрежа за изграждане на гъвкаво производство и роботика. Той се изпълнява от 37 партньори от 28 държави членки на ЕС, включително 26 иновационни центъра и 10 компании, които предоставят оперативна експертиза.
Целта на проекта е да достигне до повече от 300 000 малки и средни предприятия. За компаниите консорциумът DIH2 ще предлага опит и подкрепа за гъвкави производствени предизвикателства, включително технологии, инвестиции, стандартизация, ноу-хау и компетенции, както и консултации по етика и киберсигурност. Основната му цел е и да разшири иновациите чрез намаляване на разходите за модерни решения за роботика и удвояване растежа пазара на роботи.

Водеща роля в проекта DIH2 от страна на София Тех Парк има Лабораторията по Изкуствен интелект в научно-технологичния парк. Тя е фокусирана в научни изследвания и разработки в областта на интелигентни системи за медицински приложения, алгоритми за управление на роботи и дронове, интелигентни системи за ранно известяване на природни бедствия и за разпознаване и сертифициране на материали и продукти. В проекта участват и лабораториите Микронанолаб, Лабораторията по киберсигурност, Лаборатория 3Д и бързо прототипиране към София Тех Парк.

Проектът започна през януари с конференция в Тампере, Финландия. Той е на стойност общо около 16,8 млн. евро, които са осигурени от програма „Хоризонт 2020“ и национално съфинансиране от страните участнички.

Проектът DIH2, координиран от финландската държавна компания VTT, е с тенденция мрежата от 26 дигитални хъба от съответните държави да се разширява.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни