София Тех Парк е партньор в проект за дигитализация на строителния сектор

17 октомври 2023

София Тех Парк е партньор в проект за дигитализация на строителния сектор, който се реализира в рамките на Knowledge Sharing Program 2023/2024 на Република Корея.

Работата по проект „Policy recommendations for upgrading SMEs’ capacities through Digital Transformation in the Construction Industry in Bulgaria: adopting advanced South Korean practices“ започна официално на 17 октомври и се реализира в сътрудничество с УАСГ.

На събитието присъстваха изпълнителният директор на София Тех Парк Тодор Младенов, зам.-министърът на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов, зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева, зам.-министърът на икономиката и индустрията Николай Павлов, ръководителят на проекта от корейска страна, старши съветник по програмата и бивш първи заместник-министър на икономиката и финансите Eog-weon LEE и представители на Korea Development Institute, Университет по архитектура, строителство и геодезия в София, експерти от сферата.

Целта на първите работни срещи, които се провеждат от 16 до 20 октомври, е да бъдат идентифицирани предизвикателствата и възможностите за развитие в строителния сектор в страната и да бъдат проведени срещи с български институции и експерти за събиране на изследователски данни и информация с цел по-добро разбиране на настоящата ситуация в България и задълбочаване на сътрудничеството между корейските и българските партньори.

Корейските експерти ще се срещнат и с представители на водещи институции като Министерство на иновациите и растежа, Министерство на икономиката и индустрията, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на транспорта и съобщенията, и други, по време на които да бъдат набелязани основните насоки на дейността на корейските изследователи.

Проектът се реализира в рамките на Програмата за трансфер на знания 2023/2024 г. на Република Корея.„Policy recommendations for upgrading SMEs’ capacities through Digital Transformation in the Construction Industry in Bulgaria: adopting advanced South Korean practices“ адресира липсата на съществени иновации и дигитализация в строителния сектор, по-специално в сферата на планирането, изпълнението и логистиката, което възпрепятства развитието на капацитета на бранша за привличане на големи капиталови инвестиции.
Целта на проекта е да се използват добрите практики, ноу-хау и политики от южнокорейския опит в развитието на строителния сектор, за да се отправят конкретни препоръки към заинтересованите министерства, браншови камари, университети и други заинтересовани страни от свързаната индустрия, по отношение на бъдещи мерки в приоритетните области, съобразени с конкретната социално-икономическа среда в страната.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни