София Тех Парк е съорганизатор на онлайн Copernicus Hackathon Sofia 2020

08 април 2020

Онлайн Copernicus Hackathon Sofia 2020 ще се проведе от 24 април до 8 май като темата е Space Hacking of COVID-19. Събитието е част от мащабната международна Седмица на Космоса и се организира от Офиса за трансфер на аеро-космически технологии “РИСК-СПЕЙС-ТРАНСФЕР“ (RST-TTO), член на мрежата на Copernicus Relay.

София Тех Парк е съорганизатор на онлайн хакатона, който първоначално се планираше да се проведе на живо в научно-технологичния парк. За съжаление пандемията COVID-19 доказа важността на изследванията и новите технологии в кризисни ситуации. Затова амбицията на организаторите е независимо от трудностите и необичайната обстановка да дадат техния принос към преодоляването на кризата като „хакнат COVID-19 чрез космически технологии“ . Целта на хакатона ще бъде чрез знанията и уменията на българските специалисти в областта на информационните технологии, физиката, математиката, науките за земята и др. да допринесат чрез разработване на нови идеи, продукти или услуги, фокусирани в основните направления на програмата „Коперник“.

София Тех Парк се включва в организирането на онлайн събитието като ще осигури дигитални решения за максимално взаимодействие с аудиторията и участниците. За всички тях ще има определен специален видео канал с множество интерактивни възможности, чрез който ще се координира работата от организаторите на събитието. Експерти от научно-технологичния парк ще се включат в Хакатона и като ментори на отбори. София Тех Парк ще има свой представител и в журито, което ще оценява идеите и проектите.

Към определените първоначално предизвикателства към отборите са добавени и три теми, свързани с въздействието на пандемията и използването на технологиите за наблюдения на Земята:

Тема „Умни“ градове

– проекти и разработки, спомагащи да се вземат правилни и информирани решения за безопасни, стабилни и устойчиви градски центрове;

– Мониторинг на промяната в замърсяването на въздуха по време на епидемията COVID19 с помощта на SENTINEL 5.

Тема „Мониторинг на Дунав и Черно море“

– проекти и разработки, които целят по-доброто управление на речните басейни, на бреговата зона на Черно море, опазването на околната среда и биоразнообразието, управлението на риска, устойчивото развитие на техните ресурси и др.;

– Оценка на качеството на водите (основни биологични параметри) на р. Дунав и Черно море по време епидемията COVID19, с помощта на SENTINEL 2&3.

Тема „Електронно управление чрез спътникови данни и изкуствен интелект“

– проекти и разработки, свързани с подобряване на достъпността, прозрачността и ефективността на обществените услуги и предоставянето на по-добри електронни услуги за гражданите в области като информираност и оценка на ситуацията, регионално планиране и мониторинг на ресурсите. Данните за наблюдение на Земята и алгоритмите за изкуствен интелект могат да бъдат използвани за разработване на специален софтуер, който поддържа автоматична и полуавтоматична интерпретация на райони, засегнати от природни бедствия и аварии.;

– Използването на сателитна информация (SENTINEL) за оценка на географското разпространението на COVID19 чрез алгоритми за изкуствен интелект в национален и глобален мащаб.

Участниците могат да предложат и собствена тема.

Предвидени са и интересни награди за победителите в Хакатона. Победителят класиран на първо място ще получи едногодишно обучение в Copernicus Accelerator. Освен тази голяма награда ще бъдат връчени и допълнителни отличия, осигурени от спонсорите на събитието, като посещение в Европейската космическа агенция, абонамент за ползване на облачни услуги чрез центровете за обработка на спътникови данни DIAS, както и поощрителни предметни и парични награди.

Онлайн Хакатонът ще се състои през платформите Slack и Zoom.

На 15 април ще се състои информационна сесия на събитието. Лекторите ще проведат онлайн видеоконференция (webinar), на която потенциалните участници ще имат възможност да получат допълнителна информация за предстоящите цели и задачи на програмата Copernicus, достъпа до данните на спътниците Sentinel.

Скъпи приятели, каним Ви да се включите активно във виртуалния Copernicus Hackathon Sofia 2020.

За повече информация и регистрация за участие – https://hackathon.rst-tto.com/

Както и на:

Facebook – https://www.facebook.com/CopernicusRelaysBAS/

Twitter – https://twitter.com/CopernicusBG

LinkedIn – https://www.linkedin.com/company/copernicusrelays-bas/

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни