София Тех Парк и „КЛЪСТЕР СОФИЯ ГРАД НА ЗНАНИЕТО“ ще си сътрудничат в създаването на медиен Иновационен хъб

28 септември 2020

София Тех Парк, Сдружение за научноизследователска и развойна дейност и Сдружение „Клъстер София град на знанието“ ще си сътрудничат в проект за създаване на медиен Иновационен хъб в София. Споразумението за партньорство между страните беше подписано на 23.09.2020 г. и е част от планираните дейности по международен проект „Media Motor Europe“, H2020-ICT-2018-20/H2020-ICT-2019-2, финансиран по програма „Хоризонт 2020“, насочен към създаването на европейска технологична екосистема на медийната и креативната индустрия.

Целта на проект “Media Motor Europe” е създаване на Иновационен хъб в София за стимулиране на високите технологии в креативните и медийните индустрии чрез иновации, предприемачество и лидерство. Този Иновационен хъб ще се превърне в пространство за сътрудничество, насърчаване на иновациите и инвестициите чрез съвместни обучения, трансфери на знания, обмен на добри практики, реализиране на общи бизнес проекти.

Приоритет на проекта е Иновационният хъб да стане част от Европейската мрежа на креативни и медийни хъбове.

В рамките на партньорството между СТП и „КЛЪСТЕР СОФИЯ ГРАД НА ЗНАНИЕТО“ ще бъдат реализирани съвместни инициативи за подпомагане на изследователската и развойната дейност и въвеждането на върхови технологии в българските предприятия в подкрепа на Индустрия 4.0, Медия 4.0, Цифрова Европа, както и за поощряване на управлението на иновациите в промишлеността и интелигентния град. Плановете са двете страни да организират събития, обучения, срещи с експерти от лабораторния комплекс на София Тех Парк, лекции и дискусии, трансфер на технологии и други в областта на научните изследвания и иновациите.

Чрез тези дейности се цели да се гарантира повишаване на прозрачността, комуникацията и обмяната на добри практики в иновационната екосистема на града и страната, както и подкрепа за изпълнение на националната и градската стратегии за интелигентна специализация и финансираните програми, предимно в секторите базирани на знание в т.ч. медийната и креативните индустрии.

Чрез участието си в проекта Media Motor Europe и чрез подкрепата си в създаването на Иновационен хъб в София, СТП се включва в Европейската мрежа на иновационните хъбове на креативни и медийни хъбове към Media Motor Europe.

Повече информация за проект: „Media Motor Europe“ и дейностите, които ще се осъществяват в рамките на проекта, може да намерите на следните линкове:

https://mediamotoreurope.eu/

https://sofiatech.bg/en/home/news/

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни