София Тех Парк и НКЖИ ще работят по общи проекти в областта на сигурността на железопътния транспорт

03 юни 2021

София Тех Парк, държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура” и Сдружение за научноизследователска и развойна дейност ще работят по съвместни проекти в областта на системите за управление на трафика и системите за надеждност и сигурност в железопътния транспорт. Това предвижда подписаното от трите организации рамково споразумение за стратегическо партньорство.

Документът предвижда и създаване на уникални платформи за валидиране и сертифициране на индустриални решения и компоненти в системите за управление на железопътния сектор, като в дейността ще участва активно лаборатория „Интелигентни комуникационни инфраструктури“ на София Тех Парк. В нея ще бъде извършвано изпитване на високоотговорни бордови компютри и железопътни бализи, ще се прави анализ на качеството на сигнала от бализите чрез софтуерните и хардуерните инструменти, с които разполага научното звено.

Лабораторията ще предоставя на НКЖИ и услуги по анализи на съвместимост на влак с железопътното трасе с цел ранно откриване на проблеми при валидиране на базата на проектни данни, експлоатационни и технически правила и др. Трите организации ще работят и за създаване на тестови възможности за надграждане на пътната инфраструктура към стандарти с по-нови версии и за развитие на системите за осигуряване на надеждност и сигурност в железопътния транспорт.

Лаборатория „Интелигентни комуникационни инфраструктури“(https://sofiatech.bg/activities/laboratories/laboratoriya-inteligentni-komunikaczionni-infrastrukturi/) е специализирана да извършва научно-изследователска и развойна дейност, да провежда изпитания и тестове в областите на управление и безопасност на железопътния транспорт (влакове, трамваи и метро), 5G комуникации и интернет на нещата (IoT). Лабораторията е обзаведена с технологични решения за изпитване на специфични продукти и системи на железопътния транспорт, както и специфично оборудване и софтуер за изследване на комуникации от пето поколение (5G) и такива в ISM- честотни диапазони за LoRaWAN, IoT и M2M приложения. Ръководител на научното звено в София Тех Парк е проф. дтн Владимир Пулков. Той има многогодишен преподавателски и изследователски опит в областта на телекомуникациите, специализирал е в Германия, Дания, Гърция и е автор е множество научни публикации. Ръководил е множество индустриални и инженерни проекти, свързани с развитието на телекомуникационната мрежа в България, както и редица национални и международни изследователски и образователни проекти. До декември 2020 г. е бил заместник председател на „Генералната асамблея“ на „Европейския телекомуникационен стандартизационен институт“ (ETSI – European Telecommunications Standards Institute). Председател е на „Български клъстер за “Цифрова трансформация и иновации“. Проф. Пулков е председател на УС на Сдружение за научноизследователска и развойна дейност.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни