София Тех Парк и Техническият университет – Габрово ще учредят Асоциация на научно-технологичните паркове в България

03 февруари 2023

София Тех Парк и Техническият университет – Габрово ще учредят Асоциация на научно-технологичните паркове в България. Основополагащото споразумение за стратегическо партньорство за създаване на организацията беше подписано на официална церемония на 01.02.2023 г. от председателя на Управителния съвет на „София Тех Парк“ Васил Караиванов, изпълнителния директор на “София Тех Парк” АД Тодор Младенов, ректора на Технически университет – Габрово проф. Илия Железаров и председателя на Технологичния парк към университета проф. Райчо Иларионов.

Двете организации ще обединят усилията в областта на научно и технологичния трансфер, подкрепата на стартиращия бизнес, развитието на науката, образованието и иновациите в България. Споразумението предвижда постигане на синергия за съвместното използване на научноизследователските инфраструктури, позиционирани в двата научно-технологични парка, създаването на по-ефективна връзка с национални и международни компании, участие в нови общи разработки и организиране на съвместни събития.

„Днес даваме началото на инициативи и събития по полагане на основите на асоциацията на технологичните паркове и участниците в технологичния трансфер в България. Екипът на „София Тех Парк“ работи от известно време и по създаването на Балканска асоциация на тех-парковете така, че нашият хъб може да прерасне в Балкански хъб“, заяви Васил Караиванов. По думите му инициативата е насочена към развитие на технологичния трансфер от науката към бизнеса и подпомагане на икономическия растеж на страната.

„Извървяхме не малък път и вече имаме достатъчно опит в бизнеса и развитието на науката. Знаем колко е важно да споделяме ресурсите и опита, които имаме“, коментира Тодор Младенов, изпълнителен директор на София Тех Парк.

„За Техническия университет – Габрово и за Технологичния парк при университета днес е празник, защото в едни условия на трайно партньорство заедно със „София Тех Парк“ създаваме асоциация на научно- технологичните паркове в България. Това рамково споразумение води със себе си много набелязани цели и задачи. Основните са – да изградим базирана на знанието мрежа за сътрудничество чрез колаборация между научно-технологичните паркове, да комерсиализираме научните изследвания, да внесем нова култура на иновации и устойчивост, и най-вече на икономическо развитие, споделяйки нашите ресурси,“ каза проф. Железаров.

„Сдружението между силните единици в историята винаги е давало добри резултати. Габрово има нужда от подкрепа и комуникация с бизнеса, има нужда да представи своите идеи. Габрово е бизнес, образование, наука, иновация“, заяви проф. Иларионов.

София Тех Парк е първият научно-технологичен парк в България, който развива дейности в подкрепа на стартиращия бизнес, малките и средни предприятия, науката, образованието и иновациите. Той функционира като хъб за изследователи, иновативни стартиращи предприятия и зрели технологични компании от България и региона. Дейността му е посветена на развитието и управлението на уникална среда за подпомагане и растеж на малки и средни фирми чрез предоставяне на ноу-хау, възможности за работа в мрежа и достъп до нови технологии в три ключови области: информационни и комуникационни технологии, науки за живота и чиста енергия. Организацията е основана на свързването на знания, хора и технологии, и включва няколко основни компонента: лабораторен комплекс с 11 високотехнологични звена в областта на биотехнологиите, биоинженерството, 3Dпринтирането и прототипирането, изкуствения интелект, виртуалната реалност, киберсигурността и други., бизнес инкубатор, петаскейл суперкомпютър Discoverer, интерактивен център за наука и технологии, форум за събития. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Технологичният парк към ТУ-Габрово включва 18 лаборатории от Център за компетентност „Интелигентни, мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, Център за върхови постижения „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (QUASAR) и Център за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“. Центровете са финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни