София Тех Парк и Висшето училище за телекомуникации и пощи ще си сътрудничат в обучението на кадри

20 април 2021

София Тех Парк, Сдружението за научноизследователска и развойна дейност и Висшето училище по телекомуникации и пощи подписаха споразумение за сътрудничество, което предвижда развитието и прилагането на напълно нов подход в изучаването на високите технологии, както и иновативен модел на теоретичното обучение при практическата подготовка на студентите. Партньорството беше договорено с посредничеството на министъра на икономиката Лъчезар Борисов, който посети висшето учебно заведение.

Лабораториите на София Тех Парк са оборудвани с последно поколение оборудване в областта на телекомуникациите, изкуствения интелект, информационните и видео технологиите, предстои да стартира своята работа и най-мощният в България суперкомпютър. Колаборацията с Висшето училище по телекомуникации и пощи ще допринесе за пренасянето на практическите занятия и проектната дейност в София Тех Парк, където с помощта на високотехнологичното оборудване завършващите студенти ще придобият компетентност и практически умения за работа с технологии и програмни продукти, потребни на икономиката на бъдещето.

„Ще осигурим достъп до споделени работни места, с инфраструктура за стартиращи предприятия на студенти, които, на база на техния иновативен продукт, на обучението, което получават, на информацията, която имат, са готови да правят икономика със значима добавена стойност“, сподели Костадин Петков, заместник-председател на Надзорния съвет на „София Тех Парк”.

„Търсим млади хора с усет и желание да правят предприемачески проекти и да развиват собствени компании. Стимулираме проекти на млади хора, които са базирани на изследвания и знания. Нашата роля е да осигурим ползотворна среда, но най-важно е да подпомагаме иновативните идеи на младите предприемачи и учени. Искаме заедно да намерим добри идеи и концепции, с които да се опитаме да привлечем студентите, които имат интерес в областта на високите технологии“, заяви Тодор Младенов, изпълнителен директор на „София Тех Парк“.

„Ние работим по разработване на съвместни образователни продукти не само с други университети, но и с бизнеса, консултираме почти всички учебни планове с бизнес партньорите си и по този начин разбираме какво е нужно на пазара на труда в момента и в бъдеще. Точно затова, нашите учебни планове запазват практическата насоченост в обучението, която е надградена с научна и теоретична стойност. Смея да кажа, че това съчетание дава едни много качествени кадри на пазара на труда. Над 80% от нашите студенти работят още по време на своето обучение. Вярвам, че в момента създаваме една високотехнологична и иновативна мрежа от институции с огромен потенциал и огромен принос за българското образование и икономика“, подчерта ректорът на Висшето училище по телекомуникации и пощи – проф. д-р Миглена Темелкова.

„За Министерството на икономиката сътрудничеството между научната общност и бизнеса винаги е било приоритет. IT секторът е водещ за страната ни, а вие обучавате висококвалифицирани кадри, от които инвеститорите се нуждаят“, посочи министър Лъчезар Борисов. Той посочи, че целта на сътрудничеството е да се осигури синергия между наука и практика, като се създаде изцяло ново поколение висококвалифицирани, предприемчиви млади хора, готови за предизвикателствата на Индустрии 4.0 и 5.0.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни