София Тех Парк обсъди възможностите за сътрудничество с Дирекция за технологични индустриални развойни зони (TIDZ) на Република Северна Македония

26 октомври 2023

На 26.10.2023 г. на посещение в София Тех Парк бяха представители на Дирекция за технологични индустриални развойни зони (TIDZ) на Република Северна Македония, на администрацията, неправителствения сектор и посолството на Северна Македония в България. Целта на посещението беше да се изучи опита на София Тех Парк в изграждането на иновативна екосистема, в създаването и развитието на научно-технологичен парк и насърчаването на технологичното сътрудничество между науката и бизнеса. Сред обсъдените теми бяха опита на София Тех Парк в областта на финансирането на проекти, ролята на държавата и на европейското финансиране, както и в управление на бюджети и процеси в областта на иновациите и насърчаване на технологичното развитие. Делегацията се запозна с портфолиото от компании на София Тех Парк и развитието на екосистемата, с цел създаване на благоприятна среда за насърчаване на високо-технологични индустрии, развойна и изследователска дейност и синергията между наука и бизнес.Гостите се срещнаха и с екипи от научните лаборатории на Парка и почерпиха от тях опит в работата по проекти и партньорства с различни неправителствени организации и бизнеса, както и в областта на научно-технологичния трансфер. Те бяха заинтересовани от нова инкубационна програма на София Тех Парк, която е насочена към компании от целия регион, независимо от областта на разработваните продукти или услуги. Делегацията посети българския суперкомпютър Discoverer и се запозна с услугите, които той предоставя на академичната и предприемаческата общност в Югоизточна Европа.
По време на посещението на представителите на Дирекция за технологични индустриални развойни зони (TIDZ) на Република Северна Македония в София Тех Парк бяха набелязани няколко конкретни инициативи за съвместни проекти, сътрудничество, обмен на кадри, включване на компании в програмите на българския научно-технологичен парк, с цел развитие на възможностите за синергия и взаимна добавена стойност от научно-изследователската дейност и други.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни