София Тех Парк организира курсове за ученици в областта на HPC, Big Data, Cloud Computing, мрежи и комуникации

24 януари 2023

София Тех Парк организира курсове за практическо обучение в областта на HPC, Big Data, Cloud Computing, мрежи и комуникации за ученици от Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“. Обучението се провежда от консорциум “Петаскейл суперкомпютър Discoverer”, който управлява първия петаскейл суперкомпютър в България – Discoverer. Екипът на високопроизводителната машина организира регулярно обучителни курсове за млади специалисти за работа със суперкомпютри.

Обучението дава възможност на учениците от 12 клас на гимназия “Джон Атанасов” да разширят своите знания в областта на HPC и да се запознаят отблизо с възможностите на суперкомпютър Discoverer, който е на 113-то място в световната независима експертна класация за високопроизводителни машини TOP 500. Курсът включва 240 часа лекции и практически занимания за период до 6 месеца.

Основната цел на „Discoverer“ е да стимулира научни и приложни изследвания, базирани на използването на технологии за високо производително компютърно моделиране, оптимизация и симулация. Капацитетът на машината може да бъде използван в много приложни области за нуждите на голям брой публични и частни потребители, включително малки и средни предприятия на българско, регионално и европейско ниво. Системата е оптимизирана да работи в множество научни области като биоинформатика, фармация, молекулярна динамика и механика, квантова химия и биохимия, изкуствен интелект, персонализирана медицина, биоинженерство, прогнозиране на времето, предизвестяване на природни бедствия и разработка на кризисни планове за тяхното преодоляване, изготвяне на оптимални стратегии за борбата с климатичните промени и други.

Обучението е част от активностите на София Тех Парк, които имат за цел да запознаят и ангажират младите хора към темата за иновациите, технологиите и тяхната значимост в ежедневието. То е част от партньорството на София Тех Парк и Софийската професионална гимназия по електроника “Джон Атанасов” по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2”, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни