София Тех Парк организира обсъждания за развитието на проекта за научно-технологичния парк

22 ноември 2019

София Тех Парк организира обществени обсъждания за развитието на проекта за научно-технологичния парк в неговата следваща Фаза 3 на финансиране от Оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност» на Европейската комисия. В момента се изпълнява Фаза 2 на проекта, която ще приключи до края на 2019 г. и дружеството е в активна подготовка на план с дейности, които да бъдат изпълнени през следващите три години в периода 2020-2023 година.

Ръководството на научно-технологичния парк инициира срещи с различните общности, които са част от иновативната екосистема на страната, с институции, неправителствени организации, бизнеса, академичната общност и други, на които ще бъде представена визията на екипа на София Тех Парк за бъдещото развитие на парка. Целта на инициативата е концепцията да бъде обсъдена и доразвита с мнения, коментари и предложения от страна на участниците в дискусиите.

Фокусните срещи ще се проведат по следния график:

– 25 ноември, понеделник – Иновативни стартиращи и растящи компании (Стартъпи и скейлъпи)

Линк за регистрация – / https://forms.gle/PVH1SEhG52d6yyLB8

– 26 ноември, вторник – Компании, браншови организации и клъстери от фокусните области – IT, науки за живота, чиста енергия

Линк за регистрация / https://forms.gle/EB4mvwVSuas8U9YJ7

– 27 ноември, сряда – Академична, изследователска и научна общност

Линк за регистрация https://forms.gle/d2u94SkV7E4r6yai6

-28 ноември, четвъртък – Инвеститори и НПО от иновативната екосистема

Линк за регистрация https://forms.gle/e267skTLiB34oZZC9

– 29 ноември, петък – Публични институции

Линк за регистрация: https://forms.gle/bqLZkVxsjg9uBnYJ9

– 2 декември, понеделник – Организации с интерес и потенциал за партньорство със София Тех Парк Линк за регистрация https://forms.gle/S4tSGhagh3XsVMsY8

– 3 декември, вторник – Заключителна среща с представители на всички общности от иновативната екосистема

Всички срещи ще се проведат от 16:00 до 18:00 часа в съответния ден в София Тех Парк, сграда Инкубатор, зала Smart Classroom.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни