София Тех Парк проведе обсъждания за развитието на проекта за научно-технологичния парк

06 декември 2019

София Тех Парк организира обществени обсъждания за развитието на проекта за научно-технологичния парк в неговата следваща Фаза 3 на финансиране от Оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност» на Европейската комисия. В момента се изпълнява Фаза 2 на проекта, която ще приключи до края на 2019 г. и дружеството е в активна подготовка на план с дейности, които да бъдат изпълнени през следващите три години, в периода 2020-2023 година.

Ръководството на научно-технологичния парк инициира срещи с различните общности, които са част от иновативната екосистема на страната, с институции, неправителствени организации, бизнеса, академичната общност и други, на които беше представена визията на екипа на София Тех Парк за бъдещото развитие на парка. Целта на инициативата бе концепцията да бъде обсъдена и доразвита с мнения, коментари и предложения от страна на участниците в дискусиите.

Обсъжданията се проведоха в периода 25 ноември – 3 декември в Смарт класната стая на София Тех Парк, а участие взеха представители на бизнеса, клъстерните и браншови организации с дейности във фокусните области – ИКТ, науки за живота и зелени енергии, експерти от Министерство на икономиката, Министерство на образованието и науката, представители на БАН, преподаватели от Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, представители от група Индустрия 4.0 към Министерство на икономиката и други. Бяха получени много ценни насоки и препоръки от стартиращите предприятия, които бяха част от Сезон 1 на Инкубатора и работят активно с лабораториите на София Тех Парк. Беше дадена активна градивна препоръка за по-голямо участие на бизнеса в разработването на лабораториите и тяхната комерсиализация.

В хода на дискусиите екипа на София Тех Парк срещна предложения за:

– изграждане на лаборатория за целите на хранително вкусовата промишленост

– изграждане на офис за технологичен трансфер с фокус върху интелектуалната собственост и в тясна взаимовръзка с подобни структури в различните университети

– подкрепа на иноватори при подготовката на патенти

– отделяне на повече внимание върху креативната и рекреативната индустрия

– увеличаване капацитета на човешкия ресурс чрез различни фондове и програми

– подкрепа за малки и средни предприятия чрез ваучерни системи за услуги: маркетинг, счетоводни, правни, съдействие при кандидатстването по проекти и програми

– разширяване сградния фонд за офисни помещенията, тъй като тази необходимост среща бизнеса

– включване и подкрепа на компании с потенциал за развитие на дейности от сектора Aerospace

– позициониране на София Тех Парк в TRL системата

– изграждане на екосистема за създаване на приложна наука

– позициониране на хъб за транзакции на стратегически партньори и много други.

Повечето от дискутираните предложения и проблематики са залегнали в първоначалната визия на екипа на София Тех Парк за Фаза 3 на проекта. Предстои документацията по концепцията да бъде оформена и доразвита в контекста на отправените предложения по време на обществените обсъждания, да бъде съгласувана с Управляващия орган на програма «Иновации и конкурентоспособност» и внесена за разглеждане от Европейската комисия.

Плановете на екипа на София Тех Парк е да разшири инфраструктурния капацитет на парка като го надгради с нови лаборатории и офисни пространства, от които бизнеса и индустрията имат нужда, да създаде makerspace, както и офис за технологичен трансфер, да организира и приложи инвестиционни мерки в подкрепа развитието на човешкия потенциал, да подмомогне свързването на бизнеса и науката чрез създаване на комерсиална дейност, както в лабораториите, така и чрез партньорство с образователните институции.

Ако имате други идеи и предложения по концепцията, пишете ни ТУК

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни