София Тех Парк се включи в разработването на мерки за стимулиране на прехода към зелена икономка по проект GRESS на програма Интеррег Европа

31 януари 2022

Представители на София Тех Парк взеха участие в работната група по проект GRESS на програма Интеррег Европа и в последните 2 години, съвместно с експерти от държавни и частни институции, проучваха, оценяваха и дефинираха мерки за стимулиране на прехода към зелена икономика в България. Мерките са взаимствани от партньорските региони по проекта в Норвегия, Италия, Полша и Гърция.

Финалната среща по проекта се проведе на 28 януари 2022 г. и на нея партньорите от „Клийнтех България“, участници в проект GRESS, представиха разработените мерки и приложимостта им в новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. Фокусът е поставен върху подкрепата за изграждане на промишлени симбиози между предприятия по веригите на стойността, комплексни услуги за малки и средни предприятия и стартиращи компании на принципа „услуги на едно гише“ и нов подход за подкрепа на клъстери със секторна ориентираност. Мерките за предоставяне на услуги за предприятия ще мобилизират ресурс от близо 40 милиона евро под формата на финансови инструменти и грантове.

Ролята на София Тех Парк в процеса беше на проводник на нуждите и предизвикателствата пред стартиращите компании и иновационната екосистема като цяло. Изключителен интерес предизвика опитът на партньорите от Болоня, които предоставят информационни и обучителни услуги за местната стартъп екосистема за изграждане на капацитет за развитие на бизнес, навлизане на пазара и интернационализация. Диалогът с партньорите за прилагане на опита им в България ще продължи и през 2022 г., като „Клийнтех България“ ще проучи детайли и добри практики, които да са в помощ на екипа на София Тех Парк при планиране на предстоящи инициативи.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни