София Тех Парк ще е спирка по проекта Road Trip Project

20 септември 2019

София Тех Парк ще бъде спирка от пътуването по проект Road Trip Project, който е част от комуникационна кампания по инициатива на Генерална дирекция „Регионална и урбанистична политика“ на Европейската комисия. Проектът е насочена към младите европейци между 18 и 24 години, и цели да подобри информираността на младите хора за Европа и възможностите, които предоставя. Проектът за пътуване е дава възможност на млади хора да посетят различни страни, да срещат с техните местни връстници и да изследват различни проекти и дейности, подкрепяни от ЕС. Те споделят своя опит чрез видеоклипове, снимки и публикации в блогове, платформи на социалните медии, обменяйки съвети по пътя, и по този начин пораждат разговор за Европа.

Проектът е под мотото „за младежта от младежта“ и в него участват осем млади пътешественици, които ще посетят 17 страни от ЕС, ще се срещнат по места с връстниците си и ще обсъдят заедно дейностите, които ЕС подкрепя, както и проектите им, които са били реализирани от ЕС – какви възможности им е предоставило това и как би могло да се кандидатства за финансиране от оперативните програми на съюза. Участниците в проекта са разделени на два отбора от по четирима състезатели и техните дейности ще са насочени и към изучаване на традиционните обичаи и местните традиции в различни области на живота. Това е второто издание на проекта Road Trip Project (https://roadtriproject.eu/).

Отборът, който ще пристигне в София на 26 септември, ще се срещне с представители на стартъп компаниите, които развиват свои идеи в бизнес Инкубатора на София Тех Парк. Директорът Бизнес развитие на София Тех Парк ще представи пред младите предприемачи възможностите, които предоставя първия в страната научно-технологичен парк за развитие на техните иновативни бизнес идеи, както и подкрепата, под формата на услуги и предоставяне на офис площи. По-късно младите пътешественици ще посетят лабораторията по Виртуална и разширена реалност, която функционира в Лабораторния комплекс на парка.

София Тех Парк е финансиран по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ на ЕК и в момента изпълнението на проекта е в неговата Фаза 2.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни