София Тех Парк ще си партнира с Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

21 май 2021

„София Тех Парк“ АД, Сдружението за научноизследователска и развойна дейност и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ подписаха споразумение за сътрудничество, което предвижда съвместни инициативи в областта на иновациите, предприемачеството и лидерството чрез инициативата Иновации.бг, която обхваща Националния конкурс „Иновативно предприятие на годината“. „Иновативно предприятие на годината“ повече от 15 години е стимул за развитие и платформа за признание на усилията, които полагат бизнесите в България, и е насочен към насърчаване на иновационната дейност на българските предприятия и популяризиране на техните успешни проекти сред широката общественост. „София Тех Парк“ АД е партньор в инициативата Иновации.бг, която обхваща конкурса „Иновативно предприятие на годината“.

В рамките на партньорството между „София Тех Парк“ АД и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ ще бъдат реализирани съвместни инициативи за популяризиране и надграждане на изследователския и развоен капацитет на звената в Лабораторния комплекс на София Тех Парк, подпомагане на технологичния трансфер на знания и развитие на връзката между науката и бизнеса. Двете страни ще работят заедно по проекти в областта на иновациите, технологиите, предприемачеството, екологията, градското земеделие. Целта на споразумението е и популяризиране и стимулиране на интерактивното обучение на деца и ученици с интерес към природните науки, което е част от мисията и ролята на интерактивния център на науката и иновациите в София Тех Парк – ТехноМеджикЛенд, както и организиране на събития, конференции и обучения с цел насърчаване на бизнес средата, иновациите и предприемачеството.

Сред планираните съвместни дейности е и организирането и провеждането на инициативата Национален конкурс „Иновативно предприятие на годината“, насочена и към подкрепа на иновативните стартиращи, малките и средни предприятия, към развиване на иновативна екосистема, както на територията на София Тех Парк, така и в страната.

Повече информация за Националния конкурс „Иновативно предприятие на годината“ можете да видите на сайта на конкурса тук https://innovation.bg/

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни