София Тех Парк ще си партнира с ХТМУ в областта на приложението на химията и електрохимичните технологии в промишлеността

05 октомври 2020

София Тех Парк и Сдружението за научноизследователска дейност сключиха споразумение за сътрудничество с Химикотехнологичния и металургичен университет-София. Двете страни се договориха да обединят усилия и експертиза за осъществяване на съвместна научно-приложна дейност и проекти за приложение на химичните и електрохимичните технологии в областта на промишлеността, селското стопанство, фармацията и опазване на околната среда. Основните цели на споразумението е да бъдат извършени съвместни научни изследвания, чиито резултати ще бъдат разпространени сред широк кръг аудитория чрез трансфер на знания и технологии, организиране на лекции, събития и други активности.

Документът предвижда съвместни разработки и внедряване на електрохимични и други високотехнологични методи. Ще бъде осигурен и трансфер, развитие и реализиране на високотехнологични методи за оценка на характеристиките на защитно-декоративни и функционални покрития върху алуминий и неговите сплави, антимон, цинк и др. Ще бъдат организирани и съвместни обучения в сферата на теорията и основите на електрохимичните технологии в различните области на тяхното приложение, както и на курсове, семинари и следдипломна подготовка.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни