София Тех Парк спечели проект за обмяна на опит в областта на интернационализацията на малки и средни предприятия

24 юли 2018

„София Тех Парк“ АД спечели проект в областта на интернационализацията на малки и средни предприятия, който е финансиран от правителството на Република Корея по програма за споделяне и обмяна на знания и опит KSP /Knowledge Sharing Program/ 2018-2019. Проектът е на тема: Collaboration for internationalization exchange of Bulgarian and Korean SMEs. Иницииращите срещи се проведоха на 23 и 24 юли 2018 г. В дискусията взеха участие професионалисти и експерти от научните институции в Корея: президентът на Корейския Институт за развитие на научно-технологични политики, Д-р Sungchul Chung, който е една от водещите фигури в научните среди в Република Корея по темите за интернационализация на малките и средни предприятия, д-р Kwang Eol Sul, мениджър проекти, г-жа Jiyu Ha, изпълняваща цялостната логистика по проекта от Корейския Институт за развитие /Korean Development Institute, KDI/.

Корейската делегация посети София Тех Парк и проведе работни срещи с Теодор Седларски – член на Надзорния съвет на „София Тех Парк“ АД, изпълнителния директор на дружеството Тодор Младенов и Натанаил Стефанов – заместник-председател на УС на СТП. Корейските експерти коментираха основните насоки и цели на проекта на работна среща и в Министерство на икономиката, на която присъстваха Никола Стоянов, съветник на зам.-министър Александър Манолев, Калин Маринов, зам.- главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност, Боряна Минчева – директор дирекция „Интернационализация на МСП в Република България“, Ирена Николова, началник отдел „Политика за МСП“, дирекция „Икономически политики за насърчаване“, Министерство на икономиката.

По време на дискусията бяха изтъкнати основните дейности, които подпомагат интернационализацията на малките и средни предприятия: иновациите, въвеждането на стратегически политики на национално ниво за развитие и включването им в производство на продукти на ниво глобална мрежа, както и осигуряване на финансиране на МСП и др. Беше обсъдена концепцията на интернационализацията, като продуктивност и възможност за развитие на стартъп компаниите и достигането им до по-големи пазари чрез: образование, тренинг програми, Workshops, развитие на дигитализацията на институционално и бизнес ниво, създаване и подпомагане на клъстери чрез различни програми на финансиране.

Целта на проекта е да анализира политиките и моделите за интернационализация на МСП, инструментите на институционално ниво, както и мерките, които трябва да се набележат за развитие на тези процеси. Изследване по темата ще бъде официално публикуван и представен от страна на корейското правителство през април 2019 г., като с него ще бъде запозната обществеността и заинтересованите страни. Проектът предвижда корейски експерти да участват в провеждане на работни семинари, различни тренинги, обучения, срещи със стартиращи компании и др. В рамките на проекта български експерти ще посетят Република Корея и на място ще се запознаят с добрите практики и корейския опит в областта на интернационализацията на малките и средни предприятия.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни