София Тех Парк участва в годишната европейска конференция IASP

29 април 2024

Представители на София Тех Парк се включиха в годишната конференция на европейското подразделение на Международната асоциация на научно-технологичните паркове и зони за иновации (IASP). Срещата се проведе в University of Strathclyde и Glasgow City Innovation District, Глозгоу, Шотландия и на нея присъстваха повече от 100 участници от 25 държави. София Тех Парк е дългогодишен член на организацията.

Елица Моллов, директор “Инкубация и развитие” на научно-технологичния парк, и Богдана Ваташка, директор “Иновационни проекти” на Парка запознаха партньорите от мрежата на IASP с услугите и активностите, които София Тех Парк предлага на стартиращи фирми и изследователи в подкрепа на развитието на техните бизнес и научни проекти, като инкубационната програма за България и Югоизточна Европа SEEIP, лабораторната програма Test before invest и други. По време на работни срещи с представители на научно-технологични паркове бяха обсъдени и възможностите за партньорства, съвместни инициативи и работа по общи проекти в областта на развитието на иновациите и технологиите. Основни теми на презентациите на представителите на София Тех Парк бяха вързани с разширяването и по-нататъшното развитие на дейности в областта на иновациите, обхващащи по-големи територии и аспекти на икономическо и социално развитие с цел постигане на икономически растеж и по-голяма ангажираност на различни групи от обществото.

Конференцията беше открита от главния изпълнителен директор на IASP Ебба Лун и президента на IASP за Европа д-р Йерней Пинтар. Основните дискусии бяха насочени към пет ключови области: устойчивост, развитие на собствеността, инвестиции, умения и таланти, както и разнообразие и равенство. Участниците обсъдиха и стратегии за подобряване на средата за иновации и възможностите за сътрудничество.

International Association of Science Parks and Areas of Innovation е световна мрежа от научни паркове, зони за иновации и развитие в различни области на индустрията. В асоциацията членуват организации от над 70 държави. IASP свързва професионалисти, представители на иновационни екосистеми от цял свят и предоставя услуги, които стимулират тяхното развитие, обмена на знания и интернационализация.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни