София Тех Парк връчва награди на участниците в “Предприемачи в науката” на Фондация „Карол Знание“

13 декември 2019

Фондация „Карол Знание“ и София Тех Парк определиха победителите в конкурса „Предприемачи в науката“. Двете организации са партньори в програмата за обучение на изследователи в сфери като бизнес умения и научно-технологичен трансфер. Журито, в което участваха лектори от програмата, оцени най-високо проектите на инж. Недислав Веселинов и на д-р Илиян Попов. Те си поделят голямата награда от 30 000 лв.
София Тех Парк предоставя на всички участници в програмата възможност да използват безплатно работно място в Co-Working пространството на научно-технологичния парк, което ще бъда отворено в началото на 2020 година. Отличените на първите три места ще могат да се възползват от място за развитие на техните проекти за 6 месеца, както и с възможност да се срещнат с екипи от Лабораторния комплекс на парка. Всички останали участници в програмата ще получат безплатно работно място за 3 месеца, както и coaching сесия за проектите си.

Innovation Starter пък предоставя на участниците билети Bronze за конференцията Innovation Explorer, която ще се състои на 20.02.2020 г.
Официално наградите ще бъдат връчени на 23 януари 2020 г. Тогава ще бъде дадена и докторантската стипендия на Фондация „Карол Знание“.

Инж. Недислав Веселинов е докторант във Физическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. В конкурса той представи проект за експериментално конструкторско Бюро “Фотоника”, създал първия български авиационен симулатор – „ФОТОНИКА“. Симулаторът работи, използва се за забавление и обучения. Намира се в Руския Културно-Информационен Център. Проектът, който ще бъде финансиран със средствата от наградата, е Планетариум в София.

Д-р Илиян Попов е главен асистент в Институт по Електрохимия и Енергийни Системи „Акад. Евгени Будевски“ към БАН. Неговият проект е Екологична батерия Магнезий-Въздух за индустриално приложение. По време на конкурса той показа работещ прототип на батерията, която използва солена вода за производство на електроенергия, въздух и евтин, биологично безопасен метал – Магнезий. Прототипът се разработва с индустриална цел – приложение в електрически морски/речен транспорт.

В конкурса на фондация „Карол Знание“ участваха 14 учени и изследователи със свои бизнес проекти, базирани на научните им разработки, които бяха представени с business pitch. Журито беше в ролята на инвеститорите, които решават кой проект да подкрепят. Двамата победители се откроиха не само с проектите си, но и с отлични и интересни презентации. „Ако смятате, че учените правят скучни и неразбираеми презентации, участниците в „Предприемачи в науката“ ще ви изненадат приятно“, коментира Милена Петкова, изпълнителен директор на фондация Карол Знание. Журито беше впечатлено от демонстрацията на проекта на инж. Недислав Веселинов, който беше представен чрез система за управление на дронове.

Д-р Илиян Попов също въвлече журито в бизнес идеята си като показа работещ прототип на екологичната батерия Магнезий-въздух и демонстрира колко безопасна е тя, както и какви са нейните предимства. Магнезият е 1000 пъти по-разпространен в земната кора и океаните от лития, и е безвреден за човешкия организъм.
В залата беше монтирана и временна VR геолаборатория, която е част от проекта на инж. Таня Славова. Тя е носител на докторантската стипендия на фондация „Карол Знание“ като докторант в УАСГ, а сега е преподавател в МГУ – София. Участниците в конкурса и членовете на журито се разходиха виртуално в софийското метро. Проектът дава възможност на студентите да изучават и изследват обекти, без да напускат учебните зали.
Всеки от представените проекти в конкурса беше оценен от журито като значим и с потенциал за практическо приложение.

Всички участници и проекти вижте тук.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни