София Тех Парк за поредна година е партньор на Международен майсторски клас на ЦЕРН 

30 януари 2023

София Тех Парк за поредна година е партньор и съорганизатор в новото издание на международния майсторски клас на ЦЕРН, което се организира всяка година в рамките на International Particle Physics Outreach Group IPPOG. Събитието се осъществява съвместно от ЦЕРН, Физическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българска академия на науките, Народна астрономическа обсерватория и планетариум “Николай Коперник”, Физико-технологичен факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и с подкрепата на проект OSOS (Отворени училища за отворено общество) по Европейска програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации.

В майсторския клас на ЦЕРН в България учениците на възраст от 15 до 19 години ще извършват измервания по данни на експериментите CMS и ALICE, ще могат да научат как и какво изследват физиците на елементарните частици. Очакват ги интересни теоретични лекции и обучения на тема елементарни частици и методиката на тяхното изследване. Учениците ще имат възможност сами да направят оценка на данните от експериментите на големия адронен ускорител на частици LHC в CERN, Женева.

В края на деня получените резултати ще бъдат обсъдени на видео-конференция с учени от ЦЕРН и с други международни участници, както в истинска научна колаборация.

Повече информация: https://indico.cern.ch/event/1245208/timetable/?view=standard

Откриването на майсторските класове на ЦЕРН за 2023 г. ще се състои на 24.02 от 16.00 часа в София Тех Парк с лекции на проф. Леандър Литов на тема „Физика на частиците“ и „Въведение в ЦЕРН“ на инж. Зорница Захариева.

Лекциите ще бъдат в хибриден формат – на място в София Тех Парк и онлайн през Zoom, линк на страницата на събитието. Те са отворени за всички участници в класовете.

Класове CMS и ALICE на ЦЕРН ще се проведат последователно в няколко града в страната на датите, както следва:

  • 15 март 2023 – за учениците от Враца – в ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца
  • 16 март 2023 – за учениците от Пазарджик – в ПМГ „Константин Величков“, гр. Пазарджик
  • 22 март 2023 – за учениците от Варна и близки населени места – в НАОП “Н.Коперник”, гр. Варна
  • 29 март 2023 – за учениците от страната и София – в София Тех Парк

Всички класове ще започват в 10.00 часа, а видео конференциите с експертите от ЦЕРН ще са от 17.00 часа. Подробната програма ще бъде обявена допълнително на страницата на събитието. Водещ принцип при избора на участниците ще бъде техният интерес към физиката и науката. Учителите – координатори ще подберат участниците в майсторските класове в отделните градове.

Учениците, кандидатстващи за класа в София, трябва да се регистрират като попълнят регистрационната форма. Формите за регистрация ще бъде отворени от 15 февруари. Броят на участниците за класа в София е ограничен. Кандидатите ще бъдат приемани по реда на тяхната регистрация.

На 10.02 София Тех Парк ще бъде домакин и на третия майсторски клас по „Терапия с частици“, който ще запознае ученици със значимостта на фундаменталните изследвания за приложения в медицината и полезността им за обществото. Участниците ще научат за използваните техники за лечение на онкологични заболявания, чрез облъчване с фотонно лъчение и ускорени снопове заредени частици – протони или въглеродни йони.

Повече информация и кандидатстване: https://indico.cern.ch/event/1242372/ Събитието също е част от програмата на майсторските класове на IPPOG в България.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни