Стартира първия сезон на съвместния бизнес инкубатор на София Тех Парк и ЦЕРН

17 юни 2022

На 17 юни 2022 г. беше дадено началото на първия сезон от съвместния бизнес инкубатор на София Тех Парк и Европейската агенция за ядрени изследвания – ЦЕРН – The Bulgarian Business Incubation Centre – BIC (https://bic.fitt.bg/).

В откриването на новия бизнес инкубатор на София Тех Парк и Европейската агенция за ядрени изследвания – ЦЕРН, се включиха зам.-министърът на иновациите и растежа Десислава Бонева, председателят на Управителния съвет на София Тех Парк Васил Караиванов и изпълнителният директор Тодор Младенов. Чрез онлайн връзка участваха д-р Джовани Анели, ръководител на Knowledge Transfer Group в ЦЕРН, проф. Стивън Голдфарб, президент на International Particle Physics Outreach Group.

“Това е шанс за българската стартъп екосистема, която е динамична и има нужда от международен обмен“, коментира Бонева. Тя подчерта, че бизнес инкубаторът с ЦЕРН ще подпомогне синергията между науката и бизнеса и ще допринесе за ускоряване на научно-технологичния трансфер.

Целта на технологичната програма е да подпомогне и развие идеи и бизнес проекти, като им предлага достъп до уникални технологии, разработени в ЦЕРН. Одобрените бизнес проекти ще получат консултации в различни области, обучение, както и финансиране до 40 000 евро.

BIC се организира съвместно от ЦЕРН и София Тех Парк. Програмата се изпълнява от Фондация за иновации и технологичен трансфер на София Тех Парк.

“В програмата могат да кандидатстват екипи или стартиращи, малки и средни предприятия, които имат интерес и потенциал да внедрят иновативни технологии на ЦЕРН и да ги трансформират от технически концепции до успешни продукти или услуги на пазара”, заяви председателят на УС на София Тех Парк Васил Караиванов. По думите му ЦЕРН разполага с разработки в голям брой научни и технологични области, които могат да бъдат приложени към всички типове продукти или услуги и затова очакванията са значителен интерес към тях от страна на българските екипи и компании.

Кандидатстването е чрез онлайн формуляра – https://bic.fitt.bg/application-form/ с данни за екипа или компанията, бизнес модела, както и за идеята за разработване на продукт или услуга. Кандидатите могат да заявят желание да използват конкретна технология на ЦЕРН или да отправят запитване за наличие на разработка на световната лаборатория, която би помогнала на развитието на техния проект.

Избраните в BIC компании ще имат възможност да се включат и във втория сезон на инкубационната програма на София Тех Парк, където ще получат менторство, експертни консултации в различни области и възможност да използват научните звена в Лабораторния комплекс на технологичния парк.

BIC на София Тех Парк съвместно с ЦЕРН е част от мрежа от още 10 бизнес инкубационни центъра, които развиват своята дейност в държави членки на световния лабораторен център (https://kt.cern/bic-network), сред които е и България.

Повече за технологиите на ЦЕРН можете да намерите на:

https://kt.cern/

https://kt.cern/technology-portfolio

https://kt.cern/activities-services/intellectual-property-management

По време на събитието бяха връчени и сертификати на български ученици, преминали обучение в Мастър класа за бъдещи физици по елементарни частици, който се провежда и организира от International Particle Physics Outreach Group.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни