Стартира първия сезон на съвместния бизнес инкубатор на София Тех Парк и ЦЕРН

16 юни 2022

На 17 юни 2022 г. от 11.30 часа ще бъде дадено началото на първия сезон от съвместния бизнес инкубатор на София Тех Парк и Европейската агенция за ядрени изследвания – ЦЕРН – The Bulgarian Business Incubation Centre – BIC (https://bic.fitt.bg/). Събитието ще се състоив сградата на интерактивния център за наука и технологии „ТехноМеджикЛенд“ (бул. „Цариградскошосе“ 111, София Тех Парк).

Целта на технологичната програма е да подпомогне и развие идеи и бизнес проекти, като им предлага достъп до уникални технологии, разработени в ЦЕРН. Българският ЦЕРН бизнес инкубатор ще подпомогне синергията между науката и бизнеса и ще допринесе за ускоряване на научно-технологичния трансфер. Одобрените бизнес проекти ще получат консултации в различни области, обучение, както и финансиране до 40000 евро.

BIC се организира съвместно от ЦЕРН и София Тех Парк. Програмата се изпълнява от Фондация за иновации и технологичен трансфер на София Тех Парк.

В събитието ще участват председателят на Управителния съвет на София Тех Парк Васил Караиванов и изпълнителният директор Тодор Младенов. Чрез онлайн връзка приветствие ще отправят и д-р Джовани Анели, ръководител на Knowledge Transfer Group в ЦЕРН, проф. Стивън Голдфарб, президент на International Particle Physics Outreach Group, проф. Леандър Литов, представител на България в ЦЕРН.

В програмата могат да кандидатстват екипи или стартиращи, малки и средни предприятия, които имат интерес и потенциал да внедрят иновативни технологии на ЦЕРН и да ги трансформират от технически концепции до успешни продукти или услуги на пазара. Фирмите трябва да бъдат регистрирани не по-късно от 5 години преди датата на кандидатстване.

Европейската агенция за ядрени изследвания разполага с разработки в голям брой научни и технологични области, които могат да бъдат приложени към всички типове продукти или услуги.

Кандидатстването е чрез онлайн формуляра – https://bic.fitt.bg/application-form/ с данни за екипа или компанията, бизнес модела, както и за идеята за разработване на продукт или услуга. Кандидатите могат да заявят желание да използват конкретна технология на ЦЕРН или да отправят запитване за наличие на разработка на световната лаборатория, която би помогнала на развитието на техния проект.

Избраните за участие в BIC компании ще имат възможност да се включат и във втория сезон на инкубационната програма на София Тех Парк, където ще получат менторство, експертни консултации в различни области и възможност да използват научните звена в Лабораторния комплекс на технологичния парк.

BIC на София Тех Парк съвместно с ЦЕРН е част от мрежа от още 10 бизнес инкубационни центъра, които развиват своята дейност в държави членки на Европейската агенция за ядрени изследвания (https://kt.cern/bic-network), сред които е и България.

Повече за технологиите на ЦЕРН можете да намерите на:

https://kt.cern/

https://kt.cern/technology-portfolio

https://kt.cern/activities-services/intellectual-property-management

Събитието може да бъде проследено и онлайн на профила на София Тех Парк в социалните мрежи – https://www.facebook.com/SofiaTechPark

София Тех Парк е първият научно-технологичен парк в България. Той функционира като хъб за изследователи, иновативни стартъпи и зрели технологични компании от България и региона. Дейността му е посветена на развитието и управлението на уникална среда за подпомагане и растеж на малки и средни фирми чрез предоставяне на ноу-хау, възможности за работа в мрежа и достъп до нови технологии в три ключови области: информационни и комуникационни технологии, науки за живота и чиста енергия. Организацията е основана на свързването на знания, хора и технологии, и включва няколко основни компонента: лабораторен комплекс с 11 високотехнологични звена, форум за събития, бизнес инкубатор, интерактивен център за наука и технологии. Инкубаторът предлага на стартиращите предприятия офиси и споделени пространства за работа, където те могат да обменят знания и да превръщат идеите си в успешни бизнес начинания, както и инкубационни услуги. Паркът улеснява и достъпа до финансиране, осигурявайки контакти с инвеститори. София Тех Парк e утвърдено място за провеждане на технологични, иновативни, бизнес и образователни конференции, семинари, обучения, изложения и др.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни