Студенти от Техническия университет – София се включиха в лекция на „Ре Енерджи Лаб“ на София Тех Парк

20 май 2019

Студенти от Техническия университет –София, специалност „Автоматика“, първи и втори курс, се включиха в лекцията на експертите от „Ре Енерджи Лаб“ на София Тех Парк, която се проведе на 15 май във висшето учебно заведение. Събитието беше организирано от компанията „РеЕнерджиИнженеринг“ЕООД, специализирана в геотермални термопомпени системи и създадел на развойната лаборатория.

На лекцията присъстваха доц.д‑ринж.ВеселаКарлова‑Сергиева и гл.ас.д‑ринж.АлександърМаринчев от академичния състав на факултет „Автоматика“. Инж.д‑рСтефан Антонов, експерт по автоматизация в „Ре Енерджи“ запозна студентите с геотермалните термопомпени системи и представи предимствата им. По време на лекцията бяха посочени и възможностите, които предоставя на бъдещите инженери стажантската програма в „РеЕнерджи“, както и лабораторията „Ре Енерджи Лаб“.

Съдържанието на специализираната презентация беше адаптирано съобразно учебния материал на специалност „Автоматика“. Така на студентите стана ясно къде в практическата сфера на геотермалните термопомпени системи ще открият конкретни техники, технологии, видове устройства и начини на управление на системи, които всички са част от академичната програма.

Това е второто отворено за студенти събитие от инициативата на „РеЕнерджи“ за връзка на академията с индустрията.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни