Студенти от УАСГ се обучаваха в лабораторията по геотармални системи на „Ре Енерджи Инженеринг“ в София Тех Парк

04 април 2019

Студенти от специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ в УАСГ проведоха изнесено обучение в лабораторията по геотермални системи в София Тех Парк, създадена от компанията „Ре Енерджи Инженеринг“ ЕООД, която е специализирана в областта на прилагането на геотермални термопомпени системи. Специализантите от трети и четвърти курс на университета се бяха придружени от доц. д-р арх. Стоянка Иванова, ръководител катедра „Автоматизация на инженерния труд“ в строителния факултет на висшето учебно заведение.

Презентация на концепцията за геотермия в отоплението и охлаждането на сгради направи пред студентите инж. д-р Стефан Антонов, експерт в „Ре Енерджи“ и инженер по автоматизация, чиято експертиза е насочена към енергийната ефективност в строителството.

Бъдещите специалисти проявиха интерес към теоретични и практически подробности за връзката на геотермалните термопомпени системи с енергийно ефективното строителство. Студентите се запознаха и с принципите на работа на реално действащата в лабораторията геотермална система, нейните агрегати и компоненти за термален комфорт, както и за възможностите, които тя предоставя от функционална гледна точка. Те научиха повече за методите на приложение на системите, показателите им за техническа експлоатация, както и за други съвременни методи и тенденции в областта на енергийната ефективност.

Компанията „Ре Енерджи“ ще продължи партньорството си с УАСГ като предстои регулярни срещи и обучения на студенти от университета в изградената в София Тех Парк иновативна лаборатория.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни