Студенти от Университетът за национално и световно стопанство за пореден път посетиха София Тех Парк

19 декември 2022

Студенти от Университетът за национално и световно стопанство – УНСС за пореден път посетиха София Тех Парк като част от партньорството на висшето икономическо училище с
научно-технологичния парк. Младите посетители от специалност “Икономика на отбраната и сигурността“ се запознаха отблизо с концепцията, мисията и целите на Парка, както и с проектите и дейностите, насочени към засилване на синергията между бизнеса и изследователската общност с цел създаване на иновативни стоки и услуги. Те се запознаха и с възможностите, които София Тех Парк предоставя на стартиращи, малки и средни компании в сферата на науката и технологиите.

Студентите научиха и за услугите, които предлага за академичните екипи и бизнеса българският Петаскейл суперкомпютър Discoverer, който е част от европейската мрежа на високопроизводителните машини EuroHPC JU. Машината е в TOP 500 – световната експертна класация на най-мощните суперкомпютърни системи.

По време на срещата студентите се запознаха и с работата и проектите на Лаборатория Микро Нано Лаб (Минолаб) на научно-технологичния парк, чиято цел е да създава, поддържа и развива среда за приложни и иновативни научни изследвания, изпитване, анализиране, проектиране и прототипиране в областта на печатните платки, микро- и наноелектрониката с фокус в приложенията свързани с електромагнитна съвместимост, RFID, MEMS и биомедицински приложения. Основната цел на лабораторията е да решава проблеми и задачи, произлизащи от приложенията в областта на електрониката, микроелектрониката и наноелектрониката, развитие на високотехнологични и достъпни методи и средства за проектиране, моделиране и тестване.

Срещата беше част от поредицата от активности на София Тех Парк, които имат за цел да запознаят и ангажират младите към темата за иновациите, технологиите и тяхната значимост в ежедневието.

Посещението се организира по проект BG05SFOP001-4.007-0024-C01 „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за периода 2022-2023”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни