Студенти по „Бизнес икономика“ от УНСС на обучение в София Тех Парк

03 април 2019

Студенти от специалност „Бизнес икономика“ на УНСС се включиха в традиционното партньорско обучение в София Тех Парк. Срещата на бъдещите икономисти с екипа на научно-технологичния парк бе организирано от преподавателя гл. ас. д-р Петя Биолчева, като част от програмата по дисциплината „Иновации в бизнеса“ на третокурсниците от специалността.

Студентите получиха повече информация за политиката на парка за развитие на бизнес Инкубатора, новите програми за подпомагане на стартиращия бизнес и за развитие на иновативни идеи за продукти или услуги. В момента в Инкубатора работят 25 компании, от които 14 са стартиращи. Експертите на дирекция „Бизнес развитие“ на София Тех Парк обясниха на студентите, че изискване към фирмите е те да развиват иновативни проекти от фокус областите – ИКТ, науки за живота и зелена енергия. Сред акцентите на работата в областта на иновациите на парка са и комерсиализирането на научните изследвания, както и създаване на по-добра синергия между бизнеса и науката с цел създаване на успешни иновативни продукти.

Студентите посетиха и Лабораторния комплекс на София Тех Парк, и се запознаха с възможностите, които предоставят отделните научни звена за развитие на бизнес продукти. Сред предимствата на лабораториите са високо квалифицираните експерти, част от екипите им, както и модерното високотехнологични оборудване. Бъдещите икономисти бяха впечатлени от лабораторията по 3D прототипиране, в която се намира уникален принтер за метал, който е един от 12-е функциониращи в света.

Третокурсниците бяха и в интерактивния детски център на парка ТехноМеджикЛенд, където се запознаха с над 40-те интерактивни установки, чрез които деца на възраст от 7 до 14+ години могат да разберат по забавен и интересен начин научни факти и чрез експериментиране да установят значението на науката за ежедневието на човека.

Младите икономисти се включиха и в събитието посветено на използването на изкуствения интелект в образователните програми, което се състоя в иновационния форум „Джон Атанасов“ и беше организирано от МОН и Европейската комисия.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни