Трети майсторски клас на ЦЕРН на тема „Терапия с частици” се състоя в София Тех Парк

15 февруари 2023

Трети майсторски клас на ЦЕРН на тема „Терапия с частици” се състоя в София Тех Парк.

По време на обучението учениците се запознаха със значимостта на фундаменталните изследвания за приложение в медицината и полезността им за обществото. Пред младежите бяха представени техниките за лечение на онкологични заболявания чрез облъчване с фотонно лъчение и ускорени снопове заредени частици – протони или въглеродни йони.

Част от обучението беше и проф. Леандър Литов, който изнесе лекция пред учениците.

Участниците в майсторския клас се запознаха с основните величини и механизми, които характеризират въздействието на йонизиращото лъчение върху живите организми. Научиха и за подготвения от The South East European International Institute for Sustainable Technologies бъдещ център за адронна терапия, както и за изследванията свързани с него. Младежите разработиха свои планове за лъчелечение чрез специализирания софтуер matRad и сравниха резултатите от облъчване с фотони и ускорени снопове заредени частици.

Включиха се и във видео конференция с участници от други държави, както и с експерти в областта на адронната терапия.

С радост споделяме, че първите пет места на международната викторина, която се проведе в края на обучението, бяха спечелени от българските участници. Поздравления на всички!

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни