Учени от София Тех Парк: За науката 5G мрежата е прочетена книга

21 май 2022

“Бизнесът вече “глътна” 5G технологията, а за науката това вече е прочетена книга, такаче и ние, както и много други комуникационни инженери от водещи лаборатории по света
вече работим по 6G мрежата”. Това коментира ръководителят на Лаборатория“Интелигентни комуникационни инфраструктури” на София Тех Парк проф. ВладимирПулков в поредния епизод на съвместната поредица на БНТ и научно-технологичния парк“Наука за бизнес” с водещ Надя Обретенова.

Лабораторията е специализирана да работи по проекти, свързани с тестове на различни устройства във фонов мрежови режим. По думите на проф. Пулков всяко следващо поколение мобилни мрежи е по-бързо, по-сигурно, по-ефективно и по-безопасно. Според експертите на лабораторията Атанас Влахов и Климент Ангелов бизнесът има нужда от все повече нови поколения мрежи, които да са по-добри от гледна точка на намаляване на използваната енергия, по-надеждна работа и по-голям брой услуги, в които е имплементиран много повече изкуствен интелект. “Изкуственият интелект ще бъде приоритет и в новата 6G мрежа по отношение на поддръжката и управлението, което ще доведе и до по-голяма надежданост”, обясни проф. Пулков.

Лабораторията “Интелигентни комуникационни инфраструктури” е специализирана и в две други области – управление на железопътния транспорт и интернет на нещата. “Специализирани сме за тестове на съоръжения свързани с управление на движението на влаковете и тяхната безопасност, както и с комуникацията между бордовия компютър в локомотива и инфраструктурата. За тази дейност лабораторията разполага с уникално оборудване, а в Европа съществуват още две подобни научни звена. Смятам, че сме сред водещите страни в тази област”, коментира още проф. Пулков.

В областта на интернет на нещата, което е свързано с реализирането на т.нар. умниградове екипът на лабораторията вече е участвал в проекти в областта на контролиранетона използването на вода и други показатели чрез координирани сензори, в реализиране насистеми за контрол на температурата и производствени процеси с различни датчици впредприятия, както и за наблюдение на радиочестотни спектър в различни локации.“Целта на този контрол е бизнесът да стане по-конкурентен, да бъдат намалени разходи ида се оптимизират процесите”, обясниха още учените.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни