Ученици от Унгария, Северна Македония, Литва и България се запознаха с “Discoverer”

22 март 2022

Преподаватели и ученици от Унгария, Северна Македония, Литва и българската “Национална природо-математическа гимназия” посетиха София Тех Парк и се запознаха с дейностите на научно-технологичния парк и възможностите, които предоставя петаскейл суперкомпютърът от световна класа “Discoverer”. Събитито беше в рамките на проект „Promoting STEAM Career“, по програма Erasmus+ на ЕС и се състоя в зала The Venue в сграда Бизнес Инкубатор. Срещата беше част от работата на София Тех Парк, която цели да ангажира младите хора към темата за иновациите, технологиите и тяхната значимост в ежедневието.

Ръководител дирекция “Иновативни проекти” към парка Михаил Илиев разясни пред младите хора богатите приложения в различни области на изследванията на високопроизводителната машина.

Мениджърът “Бизнес развитие” на консорциум “Петаскейл Суперкомпютър – България” с водещ партньор София Тех Парк проф. Симеон Стоянов запозна учениците с основите тенденции при съвременните суперкомпютри, тяхното приложение, структура, скорост и други технически специфики.

“Основната цел на нашия екип от експерти е да запознаем и обучим максимално голям брой млади хора, които да могат да работят и да използват ефективно тези съвременни технологии и да използват техния огромен изчислителен капацитет по най-добрия начин. Затова организираме обучения и планираме и в бъдеще да подпомагаме младежите, които имат интерес към високите технологии”, посочи проф. Стоянов.

.

Младите посетители бяха впечатлени от високопроизводителността на “Discoverer”, който е класиран на 91-во място в световната независима експертна класация на суперкомпютрите.

Те отправиха множество въпроси към експертите на София Тех Парк, като сред тях бяха и такива като кои са най-големите производители на суперкомпютри в света, какво се случва с тези машини, когато остареят или се появи ново поколение суперкомпютри.

Основната цел на „Discoverer“ е да стимулира научни и приложни изследвания, базирани на използването на технологии за високо производително компютърно моделиране, оптимизация и симулация. Капацитетът на машината може да бъде използван в много приложни области за нуждите на голям брой публични и частни потребители, включително малки и средни предприятия на българско, регионално и европейско ниво.

Системата е оптимизирана да работи в множество научни области, като биоинформатика, фармация, молекулярна динамика и механика, квантова химия и биохимия, изкуствен интелект, персонализирана медицина, биоинженерство, прогнозиране на времето, предизвестяване на природни бедствия и разработка на кризисни планове за тяхното преодоляване, изготвяне на оптимални стратегии за борбата с климатичните промени и др.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни