Удължен е срокът за изпълнение на проект „Научно-технологичен парк –Фаза 2“

19 декември 2018

На 17.12.2018 г. беше подписан анекс към ДБФП BG16RFOP002-1.003-0001-C01 по проект „Научно-технологичен парк – фаза 2“ , с който срокът за изпълнение на дейностите по него е удължен до 31.12.2019 г. Проектът се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 година. Първата фаза беше реализирана с безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 година. Първоначалният срок за изпълнение на заложените дейности беше 11 април 2019 г.

Главната цел на проекта е да привлече и насърчи иновативни идеи и проекти за продукти и услуги, като така да способства за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика и за разкриване на нови работни места.

Общата стойност на финансирането е в размер на 12 317 649 лева. Безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е в размер на 12 273 495 лева, от които 10 432 470 лева са европейските средства и 1 841 024 лева национално съфинансиране.

Дейностите по Фаза 2 предвиждат изграждане на пешеходен мост над бул. „Цариградско шосе“, доставка на допълнителна научна апаратура и обзавеждане за Лабораторния комплекс, доставка и монтаж на покривна конструкция за Спортен комплекс, избор на професионален оператор на Инкубатора в научно-технологичния парк и извършване на услуги в подкрепа на стартиращите предприятия, както и създаване на постоянна интерактивна експозиция в сграда Експериментариум, насочена към деца в ученическа възраст, и други.

Началото на изпълнението на дейностите беше дадено на 11 април 2017 г. Към момента част от дейностите по проекта вече са завършени, а други са в напреднал етап на изпълнение. Вече е изграден и пуснат в експлоатация пешеходният мост над бул. „Цариградско шосе“, които осигурява лесен достъп до научно-технологичния парк. Покривната конструкция над тенис кортовете също е изпълнена. Доставена и инсталирана е част от предвидената в рамките на проекта допълнителна научна апаратура. Научно-технологичният парк вече има нов сайт, който представя дейностите, проектите и събитията, които се случват в отделните компоненти на парка и дава изчерпателна информация за възможностите, които представят те.

От юни 2018 г. отвори врати и първия в страната постоянния интерактивен детски център „ТехноМеджикЛенд“, който функционира в сграда Експериментариум. Експозицията е предназначена за деца от 7 до 14+ години. Тя се състои от над 40 интерактивни установки и експерименти, които целят по забавен и интересен начин да привлекат подрастващите към науката и технологиите и да стимулират развитието на знанията и логическото им мислене. Експозицията е създадена с подкрепата и публично-частното партньорство между „София Тех Парк“ АД и водещата българска софтуерна компания „ТехноЛогика“.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни