Уточнение от ръководството на „София Тех Парк“ АД

30 юни 2021

Във връзка с неточности в медийни публикации по отношение на публично познатия като проект за изграждане на нов правителствен комплекс, бихме искали да информираме, че „София Тех Парк“ АД не е инвеститор в посочения проект и поради тази причина не е получавало финансиране за неговото изграждане, и не е извършвало никакви процедури за възлагане на дейности за неговото реализиране.

През 2019 година „София Тех Парк“ АД е учредило право на строеж на Държавната консолидационна компания (ДКК) върху собствен имот от 24 811 кв.м. Сделката е сключена въз основа на решение на принципала на дружеството – Министерство на икономиката. След учредяването на правото на строеж единствен инвеститор и инициатор на бъдещи процедури за реализиране на проекта за т.нар. нов правителствен комплекс е Държавната консолидационна компания. По отношение на процедираните в Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община документи, „София Тех Парк“ АД е съвносител единствено поради факта, че е собственик на земята, върху която е учредено право на строеж в полза на ДКК.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни