Японска бизнес делегация посети София Тех Парк и петаскейл суперкомпютър Discoverer

07 март 2024

Японска бизнес делегация, която е в България, за да проучи инвестиционни и търговски възможности в областта на изкуствения интелект, посети София Тех Парк и се запозна с възможностите, които научно-технологичният парк предлага за бизнеса, академичната общност и развитието на новите технологии.

Делегацията беше водена от проф. Осаму Судо, директор на Факултета по глобална информатика и включваше представители на водещи компании и организации като Hitachi Systems, NTT DATA Corporation и NEC Corporation, както и студенти от The University of Tokyo.

Срещата беше открита от изпълнителния директор на София Тех Парк Тодор Младенов, който запозна представителите на бизнеса с концепцията, мисията и целите на Парка, както и услугите, които предоставя на индустриите и научната общност. Проф. Владимир Пулков, председател на УС на Сдружението за научноизследователска и развойна дейност (СНИРД) и управителят на СНИРД Михаил Илиев разказаха пред гостите за възможностите на 11 лаборатории на научно-технологичния парк и сферите на тяхната експертиза, както и за проектите, по които работят изследователските им екипи. В дискусията се включи и доц. Радослав Милчев от Лаборатория “Изкуствен интелект и CAD система” към Лабораторния комплекс на Парка. Компаниите Barin Sports, Sciant и Neuromorphica от екосистемата на София Тех Парк представиха своите продукти и услуги пред японската делегация. На срещата бяха обсъдени и потенциалните сфери за двустранно сътрудничество и реализиране на съвместни проекти.

Представителите на японския бизнес и научна общност се запознаха и с възможностите, които предоставят петаскейл суперкомпютър Discoverer, позициониран в София Тех Парк, който е част от европейската мрежа на високопроизводителните машини EuroHPC.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни