За поредна година София Тех Парк е партньор на конкурса “Наградите на БАИТ”

За тринадесета поредна година БАИТ ще връчи награди в различни категории за принос в развитието на информационните и комуникационните технологии. София Тех Парк отново е партньор на конкурса “Наградите на БАИТ” за 2023 г. 

Кандидатурите се приемат от 16 октомври тук: http://bait-awards.bg/pages/Registration/.

През 2023 г. категориите “Наградите на БАИТ”  в конкурса са:

  1. Специален принос – ще бъдат отличени личност/екипи за изключителен принос в развитието на информационните и комуникационни технологии в България; 
  2. Образователна награда – компании, които активно сътрудничат с училища в НП „Бизнесът преподава“; висши училища, разработили иновативни интегрирани програми
  3. Младежка награда – ученици и студенти
  4. Журналистически принос
  5. Публична администрация -държавни или общински администрации
  6. Startup компании
  7. Успешен български ИКТ продукт/услуга – компании-разработчици, регистрирани в България
  8. Успешен ИКТ проект в полза на българската икономика – компании/юридически лица от всички сектори на икономиката, регистрирани в България, успешно внедрили ИКТ решение, което е ново за българския пазар.

Повече за конкурса и условията за участие тук: https://www.bait-awards.bg/pages/About/