Започва третото издание на конкурса “Наука с бъдеще” на фондация “Америка за България”

21 март 2023

Започва третото издание на конкурса “Наука с бъдеще” на тема биотехнологии, изкуствен интелект и умни технологии. Организатор на инициативата е фондация “Америка за България”. София Тех Парк е партньор на събитието, насочено към изследователи, учени или инженери на възраст между 16 и 40 години.

В конкурса могат да се включат хора и екипи, които разработват идеи с приложна насоченост в областта на биотехнологиите, изкуствения интелект и умните технологии, които да решават съществуващи проблеми и да имат потенциал за внедряване в практиката. Основната цел на надпреварата е да насърчи и стимулира ранния етап на развитие на техните разработки и продукти.

Финансиране могат да получат проекти, разработващи иновативни технологични решения с приложна насоченост в областта на биотехнологиите, изкуствения интелект и умните технологии, включително интернет на нещата (Internet of Things) и умни устройства, интелигентни преносими устройства (wearable electronics) за следене на здравни показатели, smart home и smart city системи, умни решения и технологии за здравеопазване, околна среда и достъпност на хора с увреждания, умни решения за селското стопанство и други.

Проектите следва да бъдат с висок потенциал за намиране на бизнес приложение в средносрочен план (до 3 години) и да имат реален и измерим ефект за бизнеса, индустрията и/или подобряване качеството на живот на отделни групи хора и общности.

Одобрените проекти ще спечелят финансиране между 5 000 и 25 000 лева.

Кандидатстване до 15 май, тук: https://us4bg.org/bg/rfp-bet-biotech-ai-smart-things/

Въпроси, свързани с условията за участие, могат да се задават до 14.00 часа на 4 април 2023 г. на указания в конкурсната страница имейл – BET@us4bg.org Отговори на въпросите ще бъдат предоставени и чрез разяснителен уебинар, който ще се проведе на 6 април 2023 г. във Facebook профила на “Америка за България”.

Партньори на конкурса са фондация “Америка за България, София Тех Парк, фондация „Красива наука“, Center for Applied Studies and Innovation – CASI, PARA, AI Cluster Bulgaria, Health and Life Sciences Cluster и European Software Institute – ESI.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни