Започват майсторските класове на ЦЕРН за 2023 г. в София Тех Парк  

16 февруари 2023

На 24 февруари от 16.00 часа ще се състои официалното откриване на майсторските класове на ЦЕРН в България за 2023 г. Събитието ще се проведе в интерактивния център за наука и технология на София Тех Парк – ТехноМеджикЛенд.

За поредна година научно-технологичният парк е партньор и съорганизатор на международните майсторски класове, които по традиция събират ученици с интерес в областта на физика от цялата страна. Инициативата за класовете е на International Particle Physics Outreach Group – IPPOG.

След официалното откриване ще се състоят лекциите на проф. Леандър Литов на тема “Физика на частиците” и “Въведение в ЦЕРН” на инж. Зорница Захариева.

Лекциите ще бъдат в хибриден формат – на място в София Тех Парк в ТехноМеджикЛенд и онлайн през Zoom: https://indico.cern.ch/event/1245208/timetable/?view=standard

Майсторските класове на ЦЕРН ще дадат възможност на ученици на възраст от 15 до 19 години да научат как и какво изследват физиците на елементарните частици, да извършват измервания по данни на експериментите CMS и ALICE. Ще участват в интересни лекции и обучения на тема елементарни частици и методиката на тяхното изследване.

Учениците ще имат възможност сами да направят оценка на данните от експериментите на големия адронен ускорител на частици LHC в CERN, Женева. Получените резултати ще бъдат обсъдени на видео-конференция с учени от ЦЕРН и с други международни участници като в истинска научна колаборация.

Класове CMS и ALICE на ЦЕРН ще се проведат последователно в няколко града в страната на датите, както следва:

  • 15 март 2023 – за учениците от Враца – в ППМГ “Акад. Иван Ценов”, гр. Враца
  • 16 март 2023 – за учениците от Пазарджик – в ПМГ “Константин Величков”, гр. Пазарджик
  • 22 март 2023 – за учениците от Варна и близки населени места – в НАОП “Н.Коперник”, гр. Варна
  • 29 март 2023 – за учениците от страната и София – в София Тех Парк

Всички класове ще започват в 10.00 часа, а видео конференциите с експертите от ЦЕРН ще са от 17.00 часа. Подробната програма ще бъде обявена допълнително на страницата на събитието. https://indico.cern.ch/event/1245208/timetable/?view=standard Водещ принцип при избора на участниците ще бъде техният интерес към физиката и науката. Учителите – координатори ще подберат участниците в майсторските класове в отделните градове.

Учениците, кандидатстващи за класа в София, трябва да се регистрират като попълнят регистрационната форма. Формите за регистрация ще бъде отворени от 15 февруари. Броят на участниците за класа в София е ограничен. Кандидатите ще бъдат приемани по реда на тяхната регистрация.

Партньори на инициативата са и Физическият факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българска академия на науките, Астрономическата обсерватория и планетариум “Николай Коперник”, Физико-технологичният факултет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” и с подкрепата на проект OSOS.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни