Завърши първата фаза от изграждането на  нова облачна инфраструктура на суперкомпютър “Дискавърър”

19 януари 2022

В края на 2021 г. беше завършена първата фаза от изграждането на новата облачна инфраструктура DisCloud на суперкомпютър “Дискавърър”. Системата е достъпна за потребителите от началото на 2022 г. Новата структура има следните предимства:

  • дава допълнителни възможности да се обслужват клиенти със специфични изисквания за надежден достъп, специализиран софтуер и организация, което ще улесни използването на изградените суперкомпютърни ресурси от малкия и среден бизнес;
  • изгражда нова допълнителна гъвкава и разширяема сторидж платформа, която дава възможност за съхраняване на резервни копия от данните и повишава отказоустойчивостта на системите на суперкомпютъра;
  • разширява мрежовата инфраструктура на суперкомпютъра и подобрява свързаността и достъпа до ресурсите с повишено ниво на киберсигурност, използвайки най-съвременните хардуерни и софтуерни решения в областта;
  • позволява да се организират тестови среди за обучение и предварителна подготовка на код и данни, за да се повиши ефективността при използване на ресурсите на суперкомпютъра.

Облачната инфраструктура DisCloud е базирана на гъвкава, отказоустойчива и разширяема платформа за виртуализация и контейнеризация по актуалните индустриални стандарти – Cloud Native Computing – Kubernetes, която дава възможност да се управляват клиентски задачи на суперкомпютъра, чрез контейнер базирана микросървис архитектура. За подобряване на сигурността на достъп до “Дискавърър” бяха използвани високопроизводителни и отказоустойчиви софтуерни и хардуерни решения на фирмата PaloAlto, която е една от водещите в света в областта на киберсигурността.

Новата облачна среда ще се допълва и развива във времето, съобразно нуждите на потребителите и клиентите на петаскейл суперкомпютър “Дискавърър”.

За контакти: discoverer@sofiatech.bg

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни