Лаборатория

3D креативност и бързо прототипиране на нови продукти

За лабораторията

Основна цел на Лабораторията по бързо прототипиране и 3D креативност е развитие на изследователски и приложен капацитет за приложение на високотехнологични иновативни технологии за материализиране на виртуални (компютърни) 3D модели със сложни форми за много кратко време (Rapid Prototyping)

Конкретни цели на лабораторията са – да развие иновативния потенциал и технологичното равнище нa изследователите и бизнеса, да повиши икономическата ефективност на иновационните процеси и креативност, да увеличи частните инвестиции в тези процеси. Бързо изграждане на концептуални, предсерийни или уникални продукти и модели от керамика, пластмаса и др. материали.

Дейности

Текущи дейности
 • Приложение на високите технологии в областта Reverse Engineering чрез използване на уникална за България 3D високопрецизна контактна и безконтактна измервателна система и специализиран софтуер
 • Изграждане на концептуални, предсерийни или уникални продукти посредством технологията 3D Printing (Low Volume Production) от полимерни материали
 • Изграждане на концептуални, предсерийни или уникални продукти и изграждане на предсерийни или индустриални формообразуващи инструменти от метал посредством технологията Laser Additive & High

Услуги и оборудване

Услуги
 • Консултация по въпроси свързвани с 3Д моделиране, технологии за бързо производство и технологичност на детайли и изделия
 • 3Д моделиране и проектиране на детайли, възли и изделия
 • 3Д сканиране
 • Сравнителен анализ между физически и компютърен модел
 • Точни измервания на детайли
 • Изработка на изделия от метал
 • Изработка на изделия от пластмаса
 • Изработка на леярска екипировка и изделия с 3Д принтинг
 • Валидация на функционалността на формообразуващи инструменти (метрика, отклонения от формата, взаимното разположение), и идентификация за степента на износване
 • Изработка и ремонт на формообразуващи инструменти
Оборудване
 • Система за бързо прототипиране с интегрално добавяне на метал и високоскоростно фрезоване. Работно пространство за заготовки до 650 mm, 360mm височина и тегло 1000 kg
 • Система за бърза прототипизация и бързо производство на пластмасови елементи
  Работно пространство: 1000 x 1000 x 1000 мм
 • Система за бързо прототипиране на пясък и керамика
  Работно пространство: 500 x 400 x 300 мм
 • Метрологична система за бързо 3D прецизно измерване и сканираща система за сложни 3D обекти. Подходяща за прецизни измервания, контактно и безконтактно оптично и чрез лазер. Работен обем: 600 x 600 x 300 mm

Научни публикации

Свързани научни публикации
Няма намерени свързани научни публикации.

Управление

Проф. Георги Тодоров

ТУ – София
Ръководител на лабораторията

Научни области:

Виртуално инженерство, оптимизация на системи, CAD/CAM/CAE, бързо прототипиране, мехатронни изделия, МЕМС, средства за гъвкава автоматизация, тримерното проектиране.

История:

През 1987 г. завършва Технически университет – София, като специализира допълнително във Великобритания и Япония.

От 2011 г. е професор в Технически университет – София и декан на Машинно-технологичен факултет към университета.

Гост лектор в Харбински университет по наука и технологии (Harbin University of Science and Technology), Харбиб, Китай.

Автор е на над 140 статии в областта на посочените по-горе научни интереси и има повече от 110 изпълнени проекта, финансирани с помощта на национални и международни програми.