Лаборатория

Изкуствен интелект и CAD системи

За лабораторията

Лабораторията има за цел, в сътрудничество с изследователски организации и индустриални клъстери, да се превърне във водещ център, който улеснява достъпа до специализиран софтуер и CAD системи и допринася за развитието и поддържането на висококвалифицирани специалисти в областта на изкуствения интелект.

Дейности

Текущи дейности
 • Разработване на подходящ симулатор на мозъчната дейност на човека, както и съответните информационни и компютърни технологии, които подпомагат и осигуряват дейността му.
 • Научни изследвания и разработки в следните области: интелигентни системи за медицински приложения, алгоритми за управление на роботи и дронове, интелигентни системи за ранно известяване на природни бедствия и интелигентни системи за разпознаване и сертифициране на материали и продукти.
 • Използване на CAD системи в областта на микроелектрониката, телекомуникациите и интелигентен транспорт за проектиране и моделиране на нови прибори, системи и технологии, проектиране и моделиране на морски съдове.
 • Компютърно проектиране на сложни системи в индустрията, бизнеса и др.
 • Разработка на софтуерна система за изследване на Невромаркетинг. ЕЕГ изследване относно това как въздействат рекламните клипове на различни български компании. Изследване на разликата в активността на ЕЕГ на пасажери в електрически и автомобили с вътрешно горене за целите на невромаркетинга.
 • Изследване с ЕЕГ на различни групи от хора преди и след арттерапия. Изследванията на сесии от различни специалисти. Определяна на ефекта от различните сесии, водени от различни специалисти, върху изследваните групи от хора. Определяне на влиянието на различните видове арттерапия според водещите я специалисти.
 • Извършване на научно-изследователски дейности в областта на  „Изкуствен интелект в умни енегрийни мрежи (smart grids)”. Избор и валидиране на данни за решаване на различни бизнес задачи. Проектиране на подходящи Machine learning (ML) и  Artificial Intelligence (AI) решения позволяващи събиране и анализиране на данните в реално време.
 • Разработване на експертна система с изкуствен интелект за автоматизирано диагностиране на заболявания на база на образна диагностика. Изработка на модул за разпознаване на текст от изображение. Изработка на модул за обработка на изображения. Обучение и настройка на модул експертна система с дълбоки невронни мрежи.

Услуги и оборудване

Услуги
 • Услуги с измерване мозъчната активност на група хора със средно ниво на качеството на измерваните сигнали за масови експерименти или тестове или при проблеми със съня или други заболявания. Екипа може да извършва единични изследвания с по-висока прецизност на измерванията при единични тестови обекти.
 • Услуги с дронове управлявани от екипа на лабораторията с възможност за екипна работа на дроновете.
 • Услуги, свързани с измерване на електрически величини, радиочестотен спектър и пренос на измерената информация в електронен вид.
 • Услуги, свързани с провеждане на обучение и визуализация в среда на виртуална и добавена реалност.
 • Услуги, свързани с измерване на електромиографски сигнали от мускулна активност, интерпретация и разпознаване на сигналите и запис в електронен вид.
 • Провеждане на курсове по роботика за деца с наличните Lego Mindstorms комплекти за начално ниво на роботика.
 • Услуги свързани с управление на роботи от различен тип и клас за събития като кино и театрални продукции, шоута, представления и рождени дни.
 • Предоставяне на услуги тип консултантски по различни проекти свързани тематичните научни направления на лабораторията и персонала.
 • Участие в проекти с използване на наличната материална база.
 • Наем на електроенцефалографско (ЕЕГ) оборудване: Отдаване под наем на ЕЕГ оборудване от нисък клас модел EMOTIV EEG+, от което са налични 10 броя с възможност за провеждане на масови експерименти или наблюдения на мозъчната активност (при група хора) или поединично за изследване на един обект с 14 канален запис.
 • Отдаване под наем на професионално ЕЕГ оборудване медицински клас – електроенцефалограф с много голяма гъстота на електродите с 128 канала Nuevo EEG, със Synamps 2 усилватели.
 • Наем на дронове (с наш пилот). Наем на дронове висок клас модел Turbo Ace Matrix екипирани с оборудване за качествен видеозапис, изглед от първо лице и възможност за дълъг престой във въздуха и пренос на малки товари, с възможност за добавяне на допълнителен хардуер или необходими сензори (имаме възможност за добавяне на сензори, предоставени от клиента).
 • Наем на дронове среден клас модел Walkera QRX350, обурудвани за видеозапис и с възможно добавяне на определен брой набор от сензори.
 • Наем на измервателно оборудване и отдаване на измервателни услуги с наличните радиочестотни анализатори, цифрови осцилоскопи, честотни анализатори и мултимери с възможност за запаметяване на информацията в РС. Компактно оборудване от Siglent, Rigol и Spectran.
 • Наем на оборудване за виртуална реалност от универсален тип модел VR2200 със сензорни ръкавици с резистивни датчици за отчитане движението на всеки отделен пръст.
 • Наем на оборудване за добаве на реалност модел Epson Moverio с възможност за предаване на стерео образ в работна среда на Android OS.
 • Отдаване на електромиографско оборудване (ЕМГ) поднаем за група хора с Thalmic Mio ЕМГ гривни или поединично – чрез професионално оборудване медицински клас (с възможност за запис на множество канали) BTS Free MG 300.
 • Отдаване под наем на софтуер на час – Solid Works, AltriumDesigne, MATLAB.
 • Отдаване на роботи и оборудване (ЕЕГ, ЕМГ) за събития или за кино и театрални продукции, шоута, представления и рождени дни – двата хуманоидни робота AldebaranNao, две колесни платформи с възможност за дистанционно управление и предаване на съобщения Dr. Robot Sputnik.
 • Провеждане на курсове по Solid Works, Altrium Designer и MATLAB софтуерни продукти.
 • Отдаване под наем на компютърен ресурс за специализирани изчисления към различни проекти.
Оборудване
 • Електроенцефалографска шапка с поне 120 електрода, с включени електроди – Quik-Cap 128
 • Електроенцефалографска шапка с поне 60 електрода, с включени електроди – Quik-Cap 64
 • Електроенцефалографска шапка с поне 30 електрода, с включени електроди – Quik-Cap 40
 • Безжична електроенцефалографска шапка с поне 10 електрода, с включени електроди и усилвател – Emotive EPOC EEG
 • Цялостна система за EEG мониторинг с приемник и усилвател на сигналите, запис и визуализация на информацията с поне 128 входни канала – EEG System SynAmps2
 • Хуманоиден робот – NAO Evolution Humanoid Robot
 • Роботи от типа Колесни мобилни платформи – Dr. Robot Sputnik
 • Робот тип ръка/манипулатор – Adept Cobra s350
 • Радиоуправляем куадкоптер (4-перков дрон), модулен с възможност за препрограмране и лесна подмяна на хардуерни модули – QR X350PRO iLook
 • Радиоуправляем куадкоптер (4-перков дрон), модулен модел с възможност за препрограмране и лесна подмяна на хардуерни модули – Turbo Ace MATRIX-i
 • Електронна гривна за човешка ръка, служеща за прихващане на жестове правени от ръце – Thalmic Myo
 • Професионална инфрачервена камера – AXIS Q1765-LE 4
 • Сензорна ръкавица – DG5 VHand data glove
 • Шапка за виртуална реалност – VR2200 head mounted display (KOSS UR-18)
 • Екран/визьор за добавена реалност, за прикрепяне към човешка глава – Epson Moverio BT-200
 • Телевизор – LG 70LB650V 70″ 3D-Ready HDTV
 • Камера/сензор за разпознаване на движения – Kinectsensor V2
  Оборудване за запис на електромиографски сигнали от човешка мускулна активност в PC – Zero Wire EMG (BTS Free MG 300)
 • Чип с невронна мрежа – CogniMem CM1K
 • Програмируема логическа матрица (FPGA) – Raspberry Pi
 • Миниатюрен робот – LEGO® MINDSTORMS® EV
 • Преносим радиочестотен анализатор с възможност за предаване на данните към персонален компютър – SPECTRAN HF-2025E V3
 • Стационарен радиочестотен анализатор с възможност за предаване на данните към персонален компютър – DSA875 RigolDSA8C174100038
 • Контролиран с USB порт радиочестотен анализатор – SPECTRAN HF-60100 V4
 • Многофункционален робот – Baxter robot
 • Цифров осцилоскоп с мултимер, с възможност за запаметяване на информация в PC и честотен анализ на входни сигнали – InfiniiVision 6000
 • BNC проводници
 • Функционален генератор на сигнали – Rigol DG5251
 • Осцилоскоп цифров Siglent – SDS1102CML
 • Осцилоскоп цифров Siglent – SDS1072CML
 • Сонди за осцилоскоп комплект /1:1 до 10:1/, 200MHz
 • Сонди към Цифров осцилоскоп (150 MHz )
 • Мултимер цифров – Keysight U1231
 • Мултимер с амперклещи – Gwinstek GCM-403
 • Мултимер цифров c USB интерфейс c точност – Mertel-MD 9060
 • Оборотомер – DT2234A
 • Термометър – JWT JT-1250
 • Термометър – лабораторен, 0-100 градуса С, спиртен
 • Автотрансформатори – TDGC2-3KN
 • Захранване – лабораторно – RIGOL DP811A
 • Захранващ блок – Gwinstek SPD-3606

Научни публикации

Свързани научни публикации
Няма намерени свързани научни публикации.

Управление

Научни области:

История: