Лаборатория

Високопроизводителни изчисления

За лабораторията

Лабораторията по Високопроизводителни изчисления (ЛВПИ, HPC laboratory) предлага решения на сложни проблеми като откриване на скрити характеристики, неизвестни корелации в природни процеси, както и пазарни тенденции и дори предпочитания на клиента с използване на техники като HPC, Изкуствен интелект, Big Data Analytics.

ЛВПИ предоставя и надеждни и устойчиви (24-7) изчислителни ресурси, отговарящи на нуждите  на научноизследователската общност и на високотехнологичните малки и средни предприятия в страната и в региона.

ЛВПИ е включена в международната мрежа https://www.labsexplorer.com, която разпространява информация за услугите, които потребителите получават от лаборатории с международно признато присъствие. Повече информация ТУК

Дейности

Текущи дейности
  • Извършване на научни изследвания чрез използване на високомащабируеми методи за моделиране и симулация с масивен паралелизъм и съхранение на данни.
  • Провеждане на образователни магистърски и докторски курсове в областта на компютърните науки, високопроизводителните изчислителни системи, високопроизводителните изчисления.
  • Редовни интензивни обучения за потребителите по схемата tailored-on-demand (обучение според специфичните нужди).
  • Съвместни изследвания и проекти в партньорство с европейски суперкомпютърни центрове.

Услуги и оборудване

Услуги
  • Услуги, свързани с потенциална разработка на паралелен софтуер
  • Тестове на изчислителни и числени модели
  • Изчислителни ресурси за академични екипи и бизнес потребители

Информация за наличния софтуера ТУК

*По искане на потребителите се инсталира нов софтуер

Оборудване
  • Лабораторията разполага с втория по производителност суперкомпютър в България – Клъстер Nestum.
  • Високопроизводителният изчислителен клъстер (HPC) Nestum има  24 изчислителни възела, Fujitsu Primergy RX2530 M1 сървъри всеки с два Intel Xeon E5-2698v3@2.3 GHz процесори. Всеки процесор е с 16 ядра, а файловата система се поддържа от високоскоростна (infiniband) подсистема.

Повече информация за хардуера ТУК

Научни публикации

Свързани научни публикации
Публикувани резюмета от доклади на конференции

Управление

Проф. Ана Пройкова
СУ „Св. Климент Охридски“
Ръководител на лабораторията

Научни области:

Теоретична и изчислителна физика, оптимизационни алгоритми, високопроизводителни изчисления, ядрена физика

История:

Проф. Пройкова е автор на множество научни публикации (над 90), както и ръководител на редица научни изследвания в областта на нанотехнологиите. Кариерата й минава през Католически университет на Льовен в Белгия, Чикагски университет, САЩ, Вашингтонски Университет в Сиатъл, САЩ и Университет в Нагоя, Япония. Понастоящем преподавател в Софийски университет – Физически факултет, тя е и носител на множество световни научни награди.

Успешно изпълнила повече от 9 проекта, финансирани по европейски рамкови програми. Проф Пройкова е член на престижни европейски организации в областта на нанотехнологиите, на редакционните съвети на Internet Journal of Molecular Science, Central European Journal of Physics (раздел Atomic and Molecular Physics) и Рецензент на Европейски проекти за научни изследвания (FP6 & FP7), на Белгийския научен фонд и на испанския фонд CONSOLIDER.