Експерти предлагат да се създаде нов съвременен лабораторен комплекс по сеизмично инженерство

29 ноември 2019

Национална кръгла маса на тема „Развитие на националната политика за намаляване на сеизмичния риск чрез изграждане на научно-приложна инфраструктура по сеизмично инженерство“ събра в София Тех Парк специалисти в областта на сеизмичното инженерство, представители на министерства, общински администрации, браншови организации, медии. Организатори на събитието бяха Университетът по архитектура, строителство и геодезия, Националният център по сеизмично инженерство и София Тех Парк.

Експертите се обединиха около становището, че е необходимо и целесъобразно да бъде построен и оборудван нов съвременен експериментален лабораторен комплекс по сеизмично инженерство. За изграждането на научното звено са необходими 25 млн. лв. Лабораторният комплекс ще бъде уникална за България научно-приложна инфраструктура, в която ще се провеждат експериментални изследвания на конструкции на сгради и съоръжения, както и на технологично оборудване при статични и динамични натоварвания и въздействия. Чрез подобен комплекс и резултатите от неговата научно-приложна дейност, обществото, чрез своите институции, ще може да контролира и постоянно да развива сеизмичната осигуреност на значимите нови и съществуващи строежи на територията на България и компонентите в тях. На кръглата маса бе акцентирано върху факта, че подобна лаборатория за модулни динамични изследвания на конструкции, подложени на сеизмични въздействия, няма единствено в България от страните в нашия, подложен на сериозен сеизмичен риск, Балкански регион.

Специалистите представиха информация за основни проблеми при сградите и съоръженията, обектите на техническата и критична инфраструктура и опазването на културното наследство на страната. На основата на завършен през 2019 г. изследователски проект се посочиха някои характерни особености на индустриално изградените жилищни комплекси у нас и свързаните с тях опасности за населението при евентуално силно земетресение. Въз основа на изследвания на жилищния фонд бяха представени някои условни данни за възможни щети в резултат на евентуално силно земетресение, съответстващо по своите параметри на известни такива сеизмични събития от миналото. По време на кръглата маса бяха обсъдени и възможни решения за намаляване на сеизмичния риск, както и бъдещото развитие на сеизмичното инженерство в България.

Участниците в дискусията се обединиха около решението УАСГ и София Тех Парк да сформират работна група, която да изготви и внесе пред отговорните институции предложение, с което бъде подпомогнато развитието на националната политика за превенция на сеизмичния риск и за изграждане на модерен лабораторен комплекс по сеизмично инженерство.

Репортажи от събитието:

https://btvnovinite.bg/bulgaria/tehnikata-v-laboratorijata-po-seizmichno-inzhenerstvo-e-ot-1981-g.html

http://www.tvplus.bg/index.php?p=news&id=35219

https://eurocom.bg/news/article/doc-georgiev-panelkite-ne-sa-obrechenihttps://eurocom.bg/news/article/doc-georgiev-panelkite-ne-sa-obrecheni

http://bnr.bg/post/101197603/doc-cvetan-georgiev-neobhodimi-sa-opredeleni-stapki-za-da-reducirame-seizmichnia-risk

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни