Изпълнителният директор на София Тех Парк, Тодор Младенов: Приоритет в работата ни е да развием капацитета на лабораториите в парка

03 април 2019

„Най-важният приоритет в работата на екипа на София Тех Парк е да развием капацитета и интереса към развойните звена на лабораториите ни. Използваме всяка възможност да представим пред бизнеса възможностите, които предоставят тези научни звена и се надяваме да привлечем интереса на фирмите от индустрията. Това заяви изпълнителният директор на София Тех Парк Тодор Младенов по време на първата българо-британска среща SIN, на която участваха представители на науката и бизнеса в областта на биотехнологиите. Форумът (https://biotech-atelier.com/2b/ ) бе организиран от Британски съвет, UK Science and Innovation Network, консорциумът Biotech Atelier и София Тех Парк.

Младенов подчерта, че в момента паркът работи за развитие и мотивиране на развойните екипи за изследвания, ориентирани приоритетно към бизнеса. Той посочи, че всички представители на бизнеса са добре дошли в научно-технологичния парк да развият своите иновативни и бизнес идеи. Младенов изтъкна предимствата на лабораториите на парка – уникална инфраструктура, в това число и научна, блестящи български изследователи, които работят и са отворени към бизнеса и иновативните проекти. „София Тех Парк е млада структура – отворихме врати през декември 2015 г., но се надяваме заедно да извървим стъпките към създаването на така необходимата синергия между науката и бизнеса, която ще работи в полза на всички“, заяви в заключение Младенов. Важността на биотехнологиите в съвременната икономика е оценена още при създаването на парка и в научния комплекс на парка са създадени и вече работят активно четири високотехнологични лаборатории от тази сфера – „Биоинфотех“, Лаборатория „Разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и In Silico дизайн“, „In Vitro“ лаборатория за оценка на биологична активност и токсичност, Лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения. Учени от лабораториите участваха също в срещата, на която представиха възможностите за разработване на проекти и извършване на изследвания в различни области на икономиката. Участниците във форума посетиха лабораториите на София Тех Парк.

Целта на събитието беше създаване на устойчива бизнес мрежа и насърчаване на успешното сътрудничество между Великобритания и България в областта на биотехнологиите. Събитието показа британските иновации в науките за живота чрез участието на представители на SAP Health, отделни компании от университета в Кеймбридж и Университетския колеж Дъблин. Семинарът беше добра възможност за представяне на SIN-България. На него бе представен български проект за Център за компетентност по фундаментални транслационни и клинични изследвания по инфекции и имунитет и беше обявено търсене на партньори.

Във форума се включиха представители на Столична агенция за инвестиции и Българската търговско-промишлена палата. В програмата бяха представени и два примера за вече съществуващо британско-българско сътрудничество: Медицински център Synexus (открит от HMA Emma Hopkins през 2016 г.) и Британско-българската бизнес асоциация (BBBA). Обединеното кралство има една от най-силните и най-жизнени здравни и научни индустрии в света, която поддържа 240 000 работни места и генерира оборот от около £ 70 милиарда годишно. На срещата бяха поставени основите на бъдещо сътрудничество в областта на разработването на лекарства, услугите и софтуера в биотехнологиите.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни