Лабораторията по високопроизводителни изчисления организира обучение за работа с високопроизводителни изчислителни системи

11 юни 2019

Лабораторията по високопроизводителни изчисления на София Тех Парк е партньор в организирането на обучение за достъп и работа с високопроизводителни изчислителни системи. Събитието ще се проведе на 12 и 13 юни от 10:00 до 16:00 часа във ФМИ на Софийския университет „Свети Климент Охридски“, зала 314, от д-р Христо Илиев, с дългогодишен опит в HPC (RWTH Aachen University, Germany 2011-2018; since 2019 Chief Data Scientist at holler.live, Amsterdam, Netherlands), който е външен експерт към лабораторията.

Лабораторията по високопроизводителни изчисления е асоцииран партньор (чрез СНИРД)
в проекта BG05M2OP001-1.001-0004 (28.02.2018 – 31.12.2023) „Изграждане и развитие на център за върхови постижения“ “Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)”.

Главни теми на обучението:
1. Отдалечен достъп до високопроизводителни изчислителни системи
2. Запознаване със системата за управление на разпределени ресурси (с други думи “с какво работата на споделен изчислителен клъстер се различава от работата на личното ПЦ”)
3. Преглед на методите за програмиране на разпределени системи

Ниво на участниците – базови познания по Linux или друга Unix-подобна ОС (macOS, *BSD).
Добре би било да могат да редактират текстови файлове в конзолата с редактори като vim, Emacs, nano. Познания по програмиране на C или Python.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни