Лабораторията „Виртуална и разширена реалност“ ще работи по проект за дигитализация на културното наследство

06 юли 2020

„Сдружение за научно-изследователска и развойна дейност“ представено от лабораторията по „Виртуална и разширена реалност“ спечелиха проект по програма „Съхранение и популяризиране на културно наследство“ на Национален фонд „Култура“.

Програмата подкрепя проекти за опазване, изследване и популяризиране на нематериалното културно наследство на България и разработване на средства за подобрен достъп до културното наследство чрез дигитални технологии и предаване на културно съдържание. Този модул цели да подчертае приноса на културното наследство към културното многообразие, идентичност и значими културни и исторически процеси в България и Европа, както и към постигането на устойчиво развитие чрез активен международен диалог.

Проектът „Дигитализация и виртуално представяне на културно-историческо наследство“ ще валидира възможностите за атрактивно представяне на културно наследство с разширена реалност в уеб. Знакови експонати от музеи-партньори ще бъдат фотограметрично заснети и представени интригуващо и интерактивно във вече съществуващите им уеб сайтове.

Срокът за реализация на проекта, подкрепен от Национален фонд „Култура“, е една година, като отпуснатото финансиране е в размер на 10 хиляди лева. Партньори на лабораторията в изпълнението на проекта ще бъдат Национален Археологически Музей, Национален Военноисторически Музей и Регионален Исторически Музей София.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни