София Тех Парк се включи в програма Akademie Schloss Solitude на Гьоте-институт България

16 юни 2021

„София Тех Парк“ АД е домакин на дейности по програма Akademie Schloss Solitude на Гьоте-институт България. Тази година темата за изкуствения интелект е основен фокуса на проекта, тъй като това е едно от най-големите постижения на технологията, която вече е част от повечето аспекти от живота на хората и заобикалящия ни свят. Това е и причината Гьоте-институт България активно да изследва пресечните точки между технологията, изкуството, културата и етиката в тази област чрез серия от проекти и събития, които ще продължат през цялата година. Част от тях е и резидентната международна програма за артисти Akademie Schloss Solitude, в която Гьоте-институт България участва като партньор, а София Тех Парк е домакин.

В рамките на програмата двама артисти в областта на дигиталното изкуство и изкуствения интелект от Германия и Унгария ще бъдат част от екипа на лабораторията “Изкуствен интелект и CAD системи” на София Тех Парк през месец юни, където обменят опит, знания и обсъждат своите творчески идеи с изследователите от научното звено. Артистите Даниел Салай (Унгария) и Тобиас Цимер (Германия) ще развиват своите идеи в София Тех Парк в продължение на месец, като целта е да работят по създаването на ново произведение на изкуството, което ще бъде представено в мащабна международна изложба заедно с резултатите от резиденцията в Германия в края на годината. В тази си задача те ще бъдат подпомагани от специалистите на лабораторията, като техен ментор е доц. д-р инж. Георги Ценов от лабораторията “Изкуствен интелект и CAD системи” на научно-технологичния парк.

В рамките на своята работа двамата артисти ще се запознаят с работата на отделните елементи от София Тех Парк и възможностите, които те предоставят за стартиращите, малките и средни предприятия. Те ще получат консултации и менторство и от компании със сходна дейност в Бизнес Инкубатора на парка, както и от партньорски организации на София Тех Парк.

Тобиас Цимер е магистър по медийно изкуство и дизайн от университета „Bauhaus-University Weimar“. Специализирал е в програмирането на собственост художествен софтуер и лагоритмично мислене.

Даниел Салай е развива проект „Любовта като алгоритъм“, който включва прилагането на софтеур и алгоритъл, базирани на геномна база данни, чрез който се осъществавя лицево и двигателно разпознаване на животни с цел управление и развитие на стадото.

Резидентската международна програма се провежда едновременно в 13 града и изследователски организации и компании от цяла Европа.

Програмата на тема изкуствен интелект е естествено продължение на проекта Generation A=Algorithm на централата на Гьоте-институт, иницииран по повод германското председателство на съвета на Европа през 2020 г.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни