София Тех Парк ще подкрепи иновативни зрели и стартиращи компании и млади екипи в трансграничния район на България и Гърция

10 август 2021

Сдружението за научноизследователска и развойна дейност, като част от София Тех Парк, ще организира, в рамките на следващите две години, редица събития в посока подкрепа на малките и средни предприятия, и стартиращите екипи в трансграничния район на България и Гърция.

Уебинари, информационни сесии, бизнес клубове, консултации, B2B срещи, работилници, изложения, както и други иновативни неформални събития ще сближават иновационната екосистема и научни звена от София със стартъпи и млади екипи, както и зрели компании от Кърджали, Смолян, Хасково и Благоевград в България, както и от градовете Солун, Кавала, Серес и Ксанти в Гърция.

Още тази есен ще бъде организирана поредица от осем информационни сесии в региона, които ще имат за цел да информират компаниите за съществуващите възможности за финансиране и развитие на бизнес в трансграничния (пограничния) район, като София Тех Парк ще се включи с презентации в сферата на иновациите: какви са възможностите за стартиране на иновативен бизнес в района, възможности за финансиране и други. По време на събитието, всички присъстващи ще могат да се срещнат с екипи на София Тех Парк и да научат повече за възможностите и услугите които научно-технологичният парк предлага.

Провеждането на дейностите по проекта ще бъдат от полза за създаването на нови предприятия, подкрепа на съществуващите и ще допринесе за широкото разпространение на осведомеността за предприемаческия климат в пограничния район на България и Гърция. Проектът също така ще допринесе за създаване на нови партньорски отношения и бизнес контакти между компаниите в пограничните градове на България и Гърция, като по този начин ще подобрят техния иновативен капацитет и конкурентоспособност.

Всички дейности ще се осъществяват в рамките на проект „Entrepreneurship innovation encouragement” финансиран по Програмата за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г.“ и в партньорство със Сдружение “Център за насърчаване на предприемачеството” от град Гоце Делчев, както и със Специалната Дирекция фондове за научни изследвания-част от Международния Гръцки университет (International Hellenic University).

Очаквайте скоро повече подробности за информационните сесии, които ще се проведат в края на годината.

“The contents of this document are sole responsibility of Research and Development and Innovation Consortium and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat”.
“Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за научноизследователска и развойна дейност и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалната позиция на Европейския съюз, участващите държави, Управляващия орган и Съвместния секретариат.”

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни