София Тех Парк ще си сътрудничи с УНСС в областта на интелектуалната собственост и трансфера на технологии

12 март 2020

София Тех Парк ще си партнира с УНСС в научната и практическата дейност в областта на интелектуалната собственост и трансфера на технологии. Това предвижда споразумението за сътрудничество между двете институции, което беше подписано от председателя на Управителния съвет на София Тех Парк Васил Караиванов и ректора на висшето учебно заведение проф. д-р Димитър Димитров. Институтът по творчески индустрии и бизнес към УНСС ще подпомага дейността на научно-технологичния парк при осъществяване на връзката между академичната общност и бизнеса, както и при икономическата реализация на създадените в парка или с негово участие иновативни разработки.

Споразумението планира и съвместни усилия от двете страни в посока развитие на конкурентоспособността на българската икономика, както и по отношение на създаване на ефективна платформа за обмен на знания и идеи между науката, предприемачеството, държавните институции и обществото.

София Тех Парк и УНСС си поставят за цел да организират и реализират съвместни проекти, инициативи, събития, свързани с повишаване на качеството на информираността на бизнеса и университетите по въпросите на интелектуалната собственост и трансфера на технологии чрез информационни срещи, дни на отворените врати, обучителни семинари и други инициативи. Организациите ще работят в подкрепа на стартиращия бизнес чрез консултации в областта на интелектуалната собственост и технологичния трансфер. Ще бъдат планирани и организирани съвместни обучения на предприемачите в системата на Научно-технологичния парк, както и активности по създаване на контакти с трети страни в сфери от взаимен интерес, включително интегриране на усилията за засилване на международното сътрудничество на българската изследователска среда. Споразумението предвижда още и общи разработки на иновативни бизнес планове и проекти, действия в посока комерсиализиране на иновациите (вкл. намиране на пазари и партньори, интернационализация на бизнеса, експортна ориентираност и др.), както и създаване на Лаборатория по иновации и предприемачество. Студенти на УНСС ще имат възможност да провеждат стажове и практически занятия в София Тех Парк и фирмите, които са част от иновативната екосистема на научно-технологичния парк. В тази връзка се подготвя и създаване на платформа за интеракция между фирми – клиенти и партньори на София Тех Парк от една страна и студенти на УНСС от друга, които да работят по задачи и проекти, водени от преподаватели на университета.

На подписването на споразумението присъстваха членът на Надзорния съвет на София Тех Парк Теодор Седларски, зам.-председателят на Управителния съвет Натанаил Стефанов, както и проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност на УНСС, проф. д-р Диана Копева, зам.-ректор на научноизследователската дейност, доц. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционалното и бизнес сътрудничество и студентски политики, проф. д-р Владя Борисова, директор на Института по творчески индустрии и бизнес на УНСС.

Споразумението е продължение на сключения през 2013 г. меморандум за сътрудничество между София Тех Парк и УНСС.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни